Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSamenwerkingsverbandenRegionaal

HBO-Noord

Tussen de RUG en de vijf andere HBO-instellingen in het Noorden vindt regelmatig overleg plaats. Het gaat daarbij om de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool Drenthe, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein.

Doelstellingen

In de eerste plaats is daarbij de doelstelling de gemeenschappelijke belangenbehartiging tegenover overheid en andere partijen in het Noorden. Voorts het op elkaar afstemmen van het onderwijsaanbod, zodat studenten met zo min mogelijk vertraging van opleiding en/of instelling kunnen wisselen.

Sinds de komst van het bachelor-masterstelsel is goede onderwijsafstemming door middel van een reeks schakelprogramma´s nog belangrijker.

Laatst gewijzigd:20 augustus 2013 14:32
printView this page in: English