Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction

De Personeelsfractie

PF logo

De personeelsfractie van de universiteitsraad is met acht leden de grootste fractie van de personeelsgeleding in de universiteitsraad. Met leden verspreid over diverse faculteiten en diensten en uit alle geledingen van het personeel hebben wij ruime ervaring en een brede expertise in huis, waarmee we zowel het wetenschappelijk personeel, het ondersteunend personeel, en de promovendi zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen in de universiteitsraad. Er is alle ruimte voor verschil van mening, maar wel op een gemeenschappelijke basis.

De volgende acht medewerkers vormen de Personeelsfractie 2019 - 2021:

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 22:32
printView this page in: English