Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council

Verkiezingen en benoemingen

Universiteitsraad

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Universiteitsraad verbonden. Deze ‘U-raad’ (UR) bestaat uit vierentwintig leden: twaalf elk jaar gekozen uit en door de studenten, en twaalf om het andere jaar uit en door het personeel. Die verkiezingen vinden plaats volgens het Kiesreglement en worden georganiseerd door het Centraal Stembureau (CSB).

De verkozen leden kiezen al dan niet uit hun midden een voorzitter, die de raad vertegenwoordigt – onder meer bij academische plechtigheden. Het College van Bestuur (CvB) benoemt in overleg een griffier, die de raad als ambtelijk secretaris ondersteunt.

Wat doet de U-raad (UR)?

  • De UR adviseert de Raad van Toezicht (RvT) over de profielen, benoeming en het ontslag van de CvB-leden, en de profielen voor de benoeming van RvT-leden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén van deze RvT-leden in het bijzonder geniet het vertrouwen van de UR en wordt benoemd op voordracht van de UR.
  • De studentgeleding is nauw betrokken bij de selectie van de studentadviseur (of ‘-assessor’) van het CvB.
  • De UR-leden gezamenlijk vertegenwoordigen de academische gemeenschap. Zij vormen het hoogste democratisch gekozen orgaan binnen het bestuur van de universiteit.
  • De voorzitter is E.F. (Liesbeth) de Jong.
    De griffier is A. (Anneke) Aarens (griffier.ur rug.nl).
Groepsfoto

Samenstelling van de raad

(va. 1 september 2019)

Personeelsgeleding
x

Personeelsfractie (PF)

C.E. (Carlien) Vermue, MSc
prof. dr C.J. (Casper) Albers
dr. D.M.E. (Dinie) Bouwman
prof. dr A.H.M. (Antoon) De Baets
drs. J.P.W. (Hans) van Gestel
dr. M.A. (Mariet) Hofstee

S. (Simon) van der Pol
dr. C.E. (Catherine) Rigollet

Website & blog
E-mail
Facebook
Twitter

x

Wetenschapsfractie

prof. dr N. (Nicolai) Petkov
dr K. (Kristina) Linke
mr. dr. L. (Lorenzo) Squintani
M. (María) Leyva Vallina

Website
Twitter

Studentgeleding
x

Studenten Organisatie Groningen (SOG)

M. Fratescu
M.R.C. de Groot
M.K.E. Klijnstra
F.R. Lunshof
C.J. Stumphius

Website
E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

x

Lijst Calimero

F. Buigel
M.B. Hadiredjo
L. Pierey
F. Renkema
V.E. Spanjer

Website
E-mail
Facebook
Twitter
Instagram

x

Democratische Academie Groningen (DAG)

M.E. Pinto Reyes

E-mail
Facebook
Twitter
Website

x

De Vrije Student (DVS)

D.R. Gerding

E-mail
Website
Facebook

Laatst gewijzigd:08 april 2020 12:16
printView this page in: English