Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Drie RUG-onderzoekers benoemd tot leden van Wetenschappelijke Klimaatraad

24 maart 2023

Linda Steg, Machiel Mulder en Wouter Peters zijn benoemd tot leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Dat maakte het Ministerie van Economische zaken en Klimaat bekend. Deze onafhankelijke adviesraad zal het kabinet adviseren over het klimaatbeleid.

Multidisciplinaire raad

De WKR bestaat uit tien leden met diverse achtergronden. De drie RUG-onderzoekers zijn experts uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Linda Steg is hoogleraar Omgevingspsychologie bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Machiel Mulder is hoogleraar Energie-economie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Wouter Peters is hoogleraar ‘Modelleren van de Atmosferische Samenstelling’ bij de Faculty of Science and Engineering. Eerder dit jaar werd prof. dr. ing. Jan Willem Erisman benoemd als voorzitter.

Ontzettend trots

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur, is erg verheugd met de benoeming van liefst drie RUG-onderzoekers in de Wetenschappelijke Klimaatraad. ‘We hebben ons in het Strategisch Plan ten doel gesteld om bij te dragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De klimaatverandering stelt ons voor een niet te onderschatten opdracht. Een opgave die vraagt om een vakgebied overstijgende aanpak, om een bundeling van wetenschappelijke kennis en kunde. De benoeming van deze drie aan de RUG verbonden hoogleraren, experts op het gebied van gedrag, energiemarkten en klimatologie, onderstreept het belang van interdisciplinaire samenwerking én de kracht van onze brede universiteit. Ik ben ontzettend trots op de betrokkenheid van Linda Steg, Machiel Mulder en Wouter Peters bij het nationale klimaatbeleid.’

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 15:14

Meer nieuws