Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Dertien Veni-subsidies voor Groningse onderzoekers

NWO investeert 37 miljoen in talentvolle jonge onderzoekers
24 juli 2012

In de komende drie jaar kunnen in Nederland 147 veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers hun wetenschappelijke ideeën verder uitwerken dankzij een Veni-beurs van NWO. Dertien daarvan zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen of het UMCG verbonden. Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren.

Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. NWO biedt daarmee wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO ‘nieuwsgierigheidsgedreven’ en vernieuwend onderzoek.

De Veni's van 2012 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken.

Veel aanvragen voor Veni

In totaal dienden 939 onderzoekers een aanvraag voor Veni in. 147 wetenschappers ontvangen uiteindelijk een Veni, wat neerkomt op een toekenningspercentage van 15,7%. Het percentage goede voorstellen is echter veel hoger. Dat betekent dat NWO door beperkte middelen hele goede onderzoekers moet afwijzen.

Honoreringen vonden plaats na een selectie door vakgebied-specifieke beoordelingscommissies van gerenommeerde wetenschappers. Veni biedt onderzoekers een eerste opstap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

Veni-toekenningen RUG/UMCG

De (on)redelijke verbeeldingskracht

Dr. ing. S.W. (Sander) de Boer, RUG – Wijsbegeerte

Hoe verhoudt onze verbeeldingskracht zich tot ons verstand? Volgens veel middeleeuwse filosofen is al ons denken afhankelijk van beelden. Maar volgens veel vroegmoderne filosofen vormt de verbeeldingskracht juist een groot gevaar voor het denken. Dit project onderzoekt hoe en waarom de verbeeldingskracht haar oude status verloor.

Translocation at the single-molecule level

Dr. G.G. (Giorgos) Gouridis, RUG – Zernike Institute for Advanced Materials

The volume of prokaryotic cells is regulated by OpuA, an ATP-binding cassette transporter. The researchers aim to identify the molecular mechanism of this multi-domain protein complex by observing this motor, while translocating its substrate at the single molecule level in real-time.

Friendly fire in de hersenen

Dr. T.J. (Tjakko) van Ham, RUG/UMCG – Celbiologie
Immuuncellen beschermen ons tegen onszelf en indringers, maar lijken soms juist schadelijk te zijn bij hersenziekten zoals Alzheimer. Met microscopie in levende zebravishersenen ontrafelen de wetenschappers wanneer het afweersysteem ons juist helpt en hoe negatieve effecten te voorkomen.

Hoe overleven planten giftige zeebodems?

Dr. T. (Tjisse) van der Heide, RUG – Community & Conservation Ecology

Kwelderplanten en zeegrassen kunnen op zeebodems groeien ondanks dat daar veel giftig sulfide vrijkomt. De onderzoeker kijkt of ondergrondse samenwerkingen tussen planten, bodemdieren en bacteriën het sulfide onschadelijk maken en test de gevolgen van (menselijke) verstoringen op deze complexe wisselwerkingen.

Heat and magnetism in one-atom-thick nanoelectronics
Dr. I.J. (Ivan) Vera Marun, RUG – Zernike Institute for Advanced Materials

Understanding the transport of heat and magnetic information could lead to faster and more energy efficient electronics. The researchers will study these properties in nanoscale devices based on the wonder material graphene, a one-atom-thick layer of carbon.

Organic molecules for future electronic devices

Dr. K. (Kathrin) Müller , RUG – Zernike Institute for Advanced Materials

The researcher will investigate how the structural and chemical properties of organic charge-transfer complexes as well as their contact to metallic or insulating substrates influence important properties like conductivity. This research will lead to new insights for improving organic electronic devices where charge-transfer complexes are regularly used.

Narrating the nation

Dr. S. (Sanne) Parlevliet, RUG – Nederlandse taal en cultuur/Pedagogische wetenschappen

De geschiedenis van Nederland wordt steeds opnieuw naverteld aan volgende generaties. Dit onderzoek laat zien welke beelden van Nederland en het Nederlanderschap kinderen in de afgelopen twee eeuwen via kinderboeken kregen aangereikt om zich mee te identificeren.

Bepaalt je DNA het risico op het krijgen van boezemfibrilleren?

Dr. M. (Michiel) Rienstra, UMCG – Cardiologie

Een op de vier mensen krijgt boezemfibrilleren. Het is moeilijk te voorspellen wie boezemfibrilleren krijgt. De onderzoekers zullen de genetische en klinische karakteristieken van duizenden deelnemers van een Gronings bevolkingsonderzoek bestuderen, om nieuwe aanknopingspunten voor preventie van boezemfibrilleren te vinden.

Chemical signatures of first stars

Dr. S. (Stefania) Salvadori, RUG – Kapteyn Instituut

Almost 300 million years after the Big Bang the first stars shone and produced the key chemical ingredients for the development of today’s universe. This research aims to identify the chemical signatures of the first stars hidden in our galaxy.

Wat maakt sociale interacties moeilijk?

Dr. J. (Jakub) Szymanik, RUG

Een sociaal leven vergt inzet en is complex. Sommige aspecten van een sociaal leven lijken moeilijker dan andere. Dit project probeert de factoren te identificeren die bijdragen aan de
complexiteit van intelligente interacties.

Speling in het wetenschappelijke raderwerk

Dr. S. (Sylvia) Wenmackers, RUG – Theoretische Filosofie

Elk raderwerk heeft speling nodig om te kunnen draaien. Natuurwetenschappers beschrijven de wereld met exacte wiskunde, maar ze beschikken ook over speling: meetfouten, benaderingen en idealisaties. Dit project zoekt naar een overkoepelende beschrijving van deze speling in termen van infinitesimalen.

Papier en de opkomst van de moderne diplomatie

Dr. M.K. (Megan) Williams, RUG – Geschiedenis

Hoe gaan maatschappijen om met nieuwe kennistechnologieën? Rond 1500 voltrok zich een sterke ontwikkeling in de Europese diplomatie, terwijl tegelijk de papierproductie exponentieel toenam. De onderzoeker analyseert de invloed van de relatief nieuwe technologie van papier op de zestiende-eeuwse diplomatie.

Communicatie tussen cellen

Dr. M.D. (Martin) Witte, RUG – Bio-organische Chemie

Sulfaatgroepen spelen een belangrijke rol tijdens communicatie tussen cellen. De onderzoekers gaan de rol van deze modificatie onderzoeken door deze selectief te introduceren en door gereedschap te ontwikkelen waarmee de enzymen die sulfaatgroepen introduceren/verwijderen kunnen worden gevisualiseerd.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 11 juni 2024

  Waterstof kruipt in kiertjes en scheurtjes

  Waterstof is een veel kleiner molecuul dan aardgas en zou dus gemakkelijker kunnen ontsnappen. Maar, erger nog: waterstof, hoe klein het ook is, kan grote materialen aantasten en ze zo breekbaar maken als glas.  

 • 11 juni 2024

  Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een nieuw begin

  Sofie Lorijn onderzoekt de relaties tussen leeftijdgenoten bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Ze vertelt ons wat haar bevindingen zijn.

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...