Skip to ContentSkip to Navigation
Wubbo Ockels School for Energy and Climate News

Energiedialogen Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

17 augustus 2023

Wilt u meedenken en meepraten over ons energiesysteem van de toekomst en de infrastructuur die daarvoor nodig is? En speelt u een rol in het huidige energiesysteem, ruimtelijke ordening, of de energiesector? Meld u dan nu aan voor één van de 6 energiedialogen in september.

Op maandag 3 juli presenteerde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie het concept van het Nationaal plan energiesysteem (NPE) en het ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). In het NPE staat hoe we in Nederland naar een klimaatneutraal energiesysteem toewerken: van opwek, gebruik en transport tot en met opslag van energie. Het PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur hiervoor nodig is richting 2050. En waar we deze slim kunnen plaatsen. Ook geeft het PEH nationale kaders om zorgvuldig om te gaan met de ruimte.

Waar gaan we het over hebben?

 • We gaan met u in gesprek over de hoofdkeuzes in het concept NPE. En de afwegingen hierbij tussen publieke belangen, zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.
 • Ook bespreken we de vraagstukken die spelen bij de verschillende energieketens. Denk bijvoorbeeld aan de mix van energiebronnen in het energiesysteem, overbelasting van het elektriciteitsnet en energiehubs.
 • We kijken naar knelpunten in ruimte voor de energiehoofdstructuur en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Dit gebruiken we voor de uitvoeringsagenda van het PEH.
 • We duiken in een besloten deelsessie samen met betrokken partijen in het proces van regionaal programmeren. Deelnemers ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

De energiedialogen zijn verspreid over 6 dagen in 6 regio’s. Voor meer informatie zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd:21 november 2023 14:28

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.