Skip to ContentSkip to Navigation
Wubbo Ockels School for Energy and Climate News

Energiedialogen Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

17 augustus 2023

Wilt u meedenken en meepraten over ons energiesysteem van de toekomst en de infrastructuur die daarvoor nodig is? En speelt u een rol in het huidige energiesysteem, ruimtelijke ordening, of de energiesector? Meld u dan nu aan voor één van de 6 energiedialogen in september.

Op maandag 3 juli presenteerde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie het concept van het Nationaal plan energiesysteem (NPE) en het ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). In het NPE staat hoe we in Nederland naar een klimaatneutraal energiesysteem toewerken: van opwek, gebruik en transport tot en met opslag van energie. Het PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur hiervoor nodig is richting 2050. En waar we deze slim kunnen plaatsen. Ook geeft het PEH nationale kaders om zorgvuldig om te gaan met de ruimte.

Waar gaan we het over hebben?

 • We gaan met u in gesprek over de hoofdkeuzes in het concept NPE. En de afwegingen hierbij tussen publieke belangen, zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.
 • Ook bespreken we de vraagstukken die spelen bij de verschillende energieketens. Denk bijvoorbeeld aan de mix van energiebronnen in het energiesysteem, overbelasting van het elektriciteitsnet en energiehubs.
 • We kijken naar knelpunten in ruimte voor de energiehoofdstructuur en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Dit gebruiken we voor de uitvoeringsagenda van het PEH.
 • We duiken in een besloten deelsessie samen met betrokken partijen in het proces van regionaal programmeren. Deelnemers ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

De energiedialogen zijn verspreid over 6 dagen in 6 regio’s. Voor meer informatie zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd:21 november 2023 14:28

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...