Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. Y.P. (Yfke) Ongena

dr. Y.P. Ongena

Universitair docent
dr. Y.P. Ongena
Telefoon:
E-mail:
y.p.ongena rug.nl

In het collegejaar 2014-2015 geef ik de volgende vakken in de Bachelor CIW:

BA-scriptie met onderzoekswerkgroep

Methodologie CIW: Practicum

Gespreksanalyse 1

Tekstanalyse 2

En de volgende vakken in de Master CIW:

Vragenlijsten en instructieve teksten

MA-scriptie CIW (kwantitatief onderzoek op het gebied van Document Design, vragenlijsten en/of interviewer en respondentgedrag in Survey interviews)

Laatst gewijzigd:13 november 2014 15:38

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Communication and Information sciences

Room:
1312.0417
Telephone: