Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. M.M. (Marina) Schoemaker
University Medical Center Groningen

dr. M.M. Schoemaker

Universitair Hoofd Docent

Bachelor:

BWB217 Motor development and motor learning

 

Master:

BWM130B Specialization Rehabilitation II: Disorders in motor control and current theories about rehabilitation processes.

 

Supervision of Master Research projects.

 

BWB217 Motorische ontwikkeling en motorisch leren

Doelstelling: De student kent en heeft inzicht in de belangrijkste theorieën met

betrekking tot de motorische ontwikkeling en motorisch leren en hun toepassing in de (klinische) praktijk.

Omschrijving: De cursus start met een (historisch) overzicht van de verschillende

theorieën aangaande de motorische ontwikkeling. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de motoriek en de relatie met de cognitieve en perceptuele ontwikkeling. Tevens wordt de motorische ontwikkeling van kinderen met een (motorische) ontwikkelingsstoornis besproken (CP, DCD, syndroom van Down) en wordt een overzicht gegeven van instrumenten voor het meten van

motorische ontwikkeling. Tenslotte wordt het thema motorische leren behandeld vanuit zowel een theoretisch als praktisch gezichtspunt.

 

BWM130B Disorders in motor control and current theories about rehabilitation processes

Objective: To provide insight how current theories about motor control in adults and children with motor disorders influence research, and how the results of research lead to knowledge about possible underlying mechanisms of motor disorders, and how this research informs intervention in clinical practice.

Topics:

·         Mechanisms underlying disorders in fine motor control and disorders in gait and balance in children with motor disorders (i.e. DCD, CP) and in patients with central and peripheral motor disorders (i.e.Parkinson, CVA, amputees, spinal cord injuries)

·         Comparison of intervention methods for these disorders.

·         Implications for treatment in these clinical groups.

Laatst gewijzigd:01 september 2020 08:48

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Human Movement Sciences

Room:
3215.0337
Working hours:
Maandag, dinsdag en donderdag