Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. L. (Laura) Batstra

Publications

A Prescription Trend Analysis of Methylphenidate: Relation to Study Reports on Efficacy

ADHD and brain anatomy: What do academic textbooks used in the Netherlands tell students?

ADHD and brain anatomy: First do no harm!

ADHD-richtlijnen: Kind en de (ortho)pedagogiek voorop!

De opvoedingsomgeving versterken: Een decennium Druk & Dwars

Handleiding groepstraining educatieve professionals voor het omgaan met druk en dwars gedrag op de groep

Passend Onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

The lack of common sense in disorder thinking

What children and young people learn about ADHD from youth information books: A text analysis of nine books on ADHD available in Dutch

Academic textbooks on ADHD genetics: Balanced or biased? (vol 12, 1305590, 2017)

Read more

Press/media

Ophef over vergoeding alternatieve geneeswijzen

Als je kind niet uitgenodigd wordt om te spelen

Reporter Radio: Psychiatrische labels die blijven plakken

We zitten vast in het stoornisdenken

"Inzwischen kritisieren auch immer mehr Psychiater die Leistungsgesellschaft" | Telepolis

"Die Kinder werden zum Problem erklärt" | Telepolis

‘Zie maar wat je ermee doet, maar je wordt wel pedagoog!’

What Are We Telling Children About ADHD?

Read more