Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. L. (Laura) Batstra

Publications

Sick or Sad? A Qualitative Study on How Dutch GPs Deal With Sadness Complaints Among Young Adults

Teachers with Special Needs. De-Psychiatrization of Children in Schools

ADHD and brain anatomy: What do academic textbooks used in the Netherlands tell students?

ADHD and brain anatomy: First do no harm!

ADHD-richtlijnen: Kind en de (ortho)pedagogiek voorop!

A Prescription Trend Analysis of Methylphenidate: Relation to Study Reports on Efficacy

De opvoedingsomgeving versterken: Een decennium Druk & Dwars

Handleiding groepstraining educatieve professionals voor het omgaan met druk en dwars gedrag op de groep

Passend Onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

The lack of common sense in disorder thinking

Read more

Press/media

We zitten vast in het stoornisdenken

‘Zie maar wat je ermee doet, maar je wordt wel pedagoog!’

What Are We Telling Children About ADHD?

Que disons nous aux enfants du TDAH?

Iedereen mag op het feest

Kerstgedachte: Stop armoedebestrijding

Zes kinderen en een topbaan

Kindpakket is goed bedoeld maar slecht overdacht

Is a psychiatric approach the best way to help overactive children?

Read more