Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. L. (Laura) Batstra

Publications

Sick or Sad? A Qualitative Study on How Dutch GPs Deal With Sadness Complaints Among Young Adults

Teachers with Special Needs. De-Psychiatrization of Children in Schools

ADHD and brain anatomy: What do academic textbooks used in the Netherlands tell students?

ADHD and brain anatomy: First do no harm!

ADHD-richtlijnen: Kind en de (ortho)pedagogiek voorop!

A Prescription Trend Analysis of Methylphenidate: Relation to Study Reports on Efficacy

De opvoedingsomgeving versterken: Een decennium Druk & Dwars

Passend Onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

The lack of common sense in disorder thinking

Read more

Press/media

Als je kind niet uitgenodigd wordt om te spelen

We zitten vast in het stoornisdenken

‘Zie maar wat je ermee doet, maar je wordt wel pedagoog!’

What Are We Telling Children About ADHD?

Que disons nous aux enfants du TDAH?

Berend Roorda is RUG Docent van het Jaar 2019

Iedereen mag op het feest

Kerstgedachte: Stop armoedebestrijding

Read more