Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra

Publications

Identiteitsontwikkeling bij autisme

The implementation of community-based programs in Vietnam is promising in promoting health

A Guideline for Contextual Adaptation of Community-Based Health Interventions

Eerste covid-19-patiënten in Noord-Nederland

Knowledge on hypertension in Myanmar: levels and groups at risk

Missed opportunities in hypertension risk factors screening in Indonesia: A mixed-methods evaluation of integrated health post (POSBINDU) implementation

Perceptions on Home-Administration of Biologics in the Context of Severe Asthma: An International Qualitative Study

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen: Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

The Impact of the Presence of Intellectual Disabilities on Sensory Processing and Behavioral Outcomes Among Individuals with Autism Spectrum Disorders: a Systematic Review

Core health-components, contextual factors and program elements of community-based interventions in Southeast Asia: a realist synthesis regarding hypertension and diabetes

Read more

Press/media

Participatief onderzoek: Echt voor en met de praktijk

"Vrijwilligerswerk en autisme" in online themacafé georganiseerd door Ontwikkelink 050

De regie in eigen hand voor mensen met autisme op de arbeidsmarkt

Aan de slag met Autisme

Nieuwe tool begeleidt levensloop voor mensen met autisme

Lesgeven met Asperger. Veel aandacht voor leerling, maar niet voor docent met autisme.

Autism and work participation (Autisme op de werkvloer)

Autism and work participation. Werken met Autisme vraagt om kennis en aandacht.

Read more