Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra

Publications

Geen verband tussen IQ en prikkelverwerking bij kinderen met autisme

Core health-components, contextual factors and program elements of community-based interventions in Southeast Asia: A realist synthesis regarding hypertension and diabetes

Covid-19 thuis uitzieken valt niet mee

Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk: Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk; Een kwalitatief onderzoek

De sensatie van een goed leven bij autisme en een verstandelijke beperking

The moderating effect of cognitive abilities on the association between sensory processing and emotional and behavioural problems and social participation in autistic individuals

Balans vind je niet, balans creëer je: Leefstijltraining LTC Boost: Langdurige effecten en relevantie in de huidige context.

Beïnvloedende factoren op de deelname aan school en werk voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en externaliserende gedragsproblematiek.

De invloed van cognitieve problemen op de relatie tussen prikkelverwerking en emotionele en gedragsproblemen en maatschappelijke participatie bij een Autismespectrumstoornis

Ervaringen van (boven)gemiddeld intelligente jongvolwassen met ASS op de arbeidsmarkt: denken in mogelijkheden helpt!: Voorlopige resultaten van een kwalitatief exploratief onderzoek

Read more

Press/media

Participatief onderzoek: Echt voor en met de praktijk

"Vrijwilligerswerk en autisme" in online themacafé georganiseerd door Ontwikkelink 050

De regie in eigen hand voor mensen met autisme op de arbeidsmarkt

Aan de slag met Autisme

Nieuwe tool begeleidt levensloop voor mensen met autisme

Lesgeven met Asperger. Veel aandacht voor leerling, maar niet voor docent met autisme.

Autism and work participation (Autisme op de werkvloer)

Autism and work participation. Werken met Autisme vraagt om kennis en aandacht.

Read more