Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra

Publications

Covid-19 thuis uitzieken valt niet mee

The moderating effect of cognitive abilities on the association between sensory processing and emotional and behavioural problems and social participation in autistic individuals

De invloed van betrokkenen rondom een persoon met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking

De rol van de eigen-effectiviteitsverwachting bij arbeidsparticipatie van mensen met ASS

De rol van het sociaal steunsysteem bij arbeidsparticipatie onder jongeren met een autismespectrumstoornis

Evaluatie leefstijl bij Talant – rapportage onderzoek bij begeleiders; hoe geven professionals van Talant invulling aan thema leefstijl in zorg aan cliënten?

Wat verstaan we onder een Goed Leven? Rapport in het kader van het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’

Eigen regie voor opleiding en werk: Zelfmanagement-instrument voor mensen met een autisme spectrum stoornis: ontwikkeling, blauwdruk en implementatieplan

Evaluatie (H)erken wie ik ben. Cliëntervaringen bij Meriant.

Grip op Gedrag; bepalende factoren die normaal begaafde jongvolwassenen (16-25 jr) met een autisme diagnose die moeilijkheden hebben (gehad) op school wegens gedragsproblemen, zou helpen om zo zelfstandig als mogelijk de transitie naar werk te kunnen maken.

Read more

Press/media

Nieuwe tool begeleidt levensloop voor mensen met autisme

Lesgeven met Asperger. Veel aandacht voor leerling, maar niet voor docent met autisme.

Autism and work participation (Autisme op de werkvloer)

Autism and work participation. Werken met Autisme vraagt om kennis en aandacht.

Read more