Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra
University Medical Center Groningen

dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra

Hoofd Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)-Gezondheidswetenschappen, senior onderzoeker

Werkpakketleider actieonderzoek in project ACTION: Aanhoudende Klachten na COVID-19: perspecTIef vanuit de populatie, patiëNt, en zorg (2021-2022, financiering ZonMw). www.actioncovid.nl 

Projectleider Participatief actieonderzoek 'Familiehuis' Stichting de Hoven; gefinancierd door ZonMw en Provincie Groningen. Zie website ZonMw: In vertrouwde handen: een actieonderzoek naar gelijkwaardige samenwerking tussen familie en professionals in de zorg voor ouderen met dementie (2021-2024)

Workpackage leader 'effectiviteit' in SUNI SEA (Scaling Up NCD-Interventions in South-East Asia) (2019-2022, subsidie EU). Dagelijks begeleider PHd-student en copromotor. Implementatie- en actieonderzoek met diverse monitoring activiteiten en verbinden verschillende betrokkenen. www.suni-sea.org

Projectleider 'De Sensatie van een Goed Leven'; prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking. Participatief actieonderzoek, reflexieve monitoring in actie. Adapted Intervention Mapping aanpak. In ZonMw programa Gewoon Bijzonder (2017-2020). Dagelijks begeleider PhD student en copromotor. Eindresultaat: www.sensonate.nl

Projectleider 'WerkWeb-Autisme': ontwikkeling, testen en evalueren van een zelf-management tool voor normaal- tot hoogbegaafde mense met autisme en hun begeleiders/werkgevers. Methode: Intervention mapping. Financiering Instituut Gak, ZonMw en Autismefonds (2018-2020). Eindproduct: www.werkwebautisme.nl

Diverse onderzoeken bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Zorggroep Alliade (2014-2021) rondom de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Onder andere implementatieonderzoek basisbegeleidingsmodel in verstandelijk gehandicaptenzorg, project BRAVO! Zie www.onderzoeksatelieralliade.nl

Project 'Multiplex': zelfstandigheidsontwikkeling jongeren met autisme in een gezin waar een of meerdere ouders ook autisme hebben. Samen met Jonx-Lentis binnen de academische Werkplaats Autisme.

Twee onderzoeksprojecten rondom participatie met autisme, gefinancierd door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (2011-2017).

Laatst gewijzigd:31 juli 2023 07:46