Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra
University Medical Center Groningen

dr. J.A. Landsman-Dijkstra

Hoofd Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)-Gezondheidswetenschappen, senior onderzoeker

Jeanet Landsman (1969) is hoofd van de sectie Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO)-Gezondheidswetenschappen UMCG. Ze werkt sinds 2011 als senior onderzoeker en projectleider bij TGO. Na de opleiding fysiotherapie in Leeuwarden (1991) studeerde ze Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (1994). In 2005 promoveerde ze op een onderzoek naar theoriegestuurde programma evaluatie van een lichaamsbewustwordingstraining voor mensen met chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij Leefstijl, Training en Coaching in Dalfsen. Van 2007 tot 2011 werkte ze als onderwijscoördinator en later als medewerker onderwijsontwikkeling en procesmanager bij de Protestantse Theologische Universiteit. Naast dat ze hoofd is van TGO en daarmee leidinggevende van een groep van ongeveer 15 medewerkers en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten, houdt ze zich bezig met verschillende soorten onderzoek op velerlei terreinen. Zoals onderzoek naar participatie van mensen met een Autismespectrumstoornis, programma evaluatie en participatief actie onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of de ouderenzorg. Ook is ze betrokken bij internationaal onderzoek naar programma's gericht op diabetes en hypertensie. Haar specifieke aandachtsgebied is autisme. Haar missie is om met behulp van onderzoek deze doelgroep en de betrokken professionals, familie en mantelzorgers te helpen bij deelname aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van bestaan.

Laatst gewijzigd:30 juni 2021 15:59

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Place of work

Job title:
Senior researcher
Working hours:
All days of the week (Wednesday mostly not at UMCG)
Telephone: