Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra
University Medical Center Groningen

dr. J.A. (Jeanet) Landsman-Dijkstra

Hoofd Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)-Gezondheidswetenschappen, senior onderzoeker

Jeanet Landsman (1969) is hoofd van de sectie Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO)-Gezondheidswetenschappen UMCG. Na de opleiding fysiotherapie in Leeuwarden (1991) studeerde ze Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (1994). In 2005 promoveerde ze op een participatief actieonderzoek met theoriegestuurde programma evaluatie van een lichaamsbewustwordingstraining voor mensen met chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij Leefstijl, Training en Coaching. Van 2007 tot 2011 werkte ze als onderwijscoördinator en later als medewerker onderwijsontwikkeling, procesmanager en interim leidinggevende van de student- en onderwijsadministratie bij de Protestantse Theologische Universiteit. Naast dat ze hoofd is van TGO en daarmee leidinggevende van een groep van ongeveer 15 medewerkers en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten, houdt ze zich bezig met verschillende soorten onderzoek op velerlei terreinen. Zoals onderzoek naar participatie van mensen met een Autismespectrumstoornis, evaluatie en ontwikkeling van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of de ouderenzorg. Ook is ze betrokken bij internationaal onderzoek naar programma's gericht op diabetes en hypertensie. En ze is projectleider van het werkpakket actieonderzoek in een UMCG-project rondom Long-COVID. Haar missie is om met behulp van onderzoek verschillende doelgroepen van mensen die problemen ondervinden met participatie vanwege hun gezondheid, te helpen bij deelname aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van bestaan. In dat onderzoek is optimale participatie van de doelgroep, hun naasten en professionals de rode draad.

Laatst gewijzigd:31 juli 2023 07:46