Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. H. (Hanke) Korpershoek

prof. dr. H. (Hanke) Korpershoek

Professor (adjunct) of Educational Sciences, in particular educational innovation and school improvement

Publications

Gender and cultural differences in school motivation

Ongelijkheid in de brugklas

Bewust van je eigen blik: Het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten

The predictive power of track recommendations in Dutch secondary education

The relationships between school belonging and students' motivational, social-emotional, behavioural, and academic outcomes in secondary education: a meta-analytic review

Cross-cultural differences in endorsement of motivation profiles across Western and non-Western samples

Interculturele competenties bij aankomend leerkrachten

Meisjes ontstijgen advies vaker

Schooladvies: de leerkracht weet het beter

Read more

Press/media

Ons onderwijssysteem is eigenlijk nog steeds hetzelfde als in 1863

Ondanks de ongemakken is online lesgeven een blijvertje

Onderzoek naar effect loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding voor vmbo-jongeren met migratieachtergrond

Dossier researchED 2020

Leerprestaties bevorderen door effectief klassenmanagement

Read more