Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. H. (Hanke) Korpershoek

prof. dr. H. (Hanke) Korpershoek

Professor (adjunct) of Educational Sciences, in particular educational innovation and school improvement

Publications

7 elementen voor loopbaanbegeleiding vmbo en isk leerlingen

An Evolutionary Approach to Motivation and Learning: Differentiating Biologically Primary and Secondary Knowledge

Dutch secondary school counselors’ and tutors’ views on how students should make study profile choices

Handreiking loopbaanbegeleiding voor isk-leerlingen

Handreiking loopbaanbegeleiding voor vmbo-leerlingen

Réduire la distance entre recherche et pratique en éducation: réflexions sur des développements actuels et des questions émergentes

Role Perceptions of Teachers Concerning Student Mental Health in Higher Education

Understanding Dutch students’ subject choices in secondary education using the Theory of Planned Behavior

Aantal heroverwegingen verschilt per eindtoets

Read more

Press/media

Van toets naar toets

Ons onderwijssysteem is eigenlijk nog steeds hetzelfde als in 1863

Ondanks de ongemakken is online lesgeven een blijvertje

Onderzoek naar effect loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding voor vmbo-jongeren met migratieachtergrond

Leerprestaties bevorderen door effectief klassenmanagement

Read more