Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. D.A.E. (Danelien) van Aalst, PhD

dr. D.A.E. (Danelien) van Aalst, PhD

PhD Student

KiVa Antipestprogramma (2017 - heden)

Lid van het KiVa-consortium. KiVa is een preventief schoolbreed antipestprogramma dat de kracht van de groep gebruikt om pestproblemen op te lossen. Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool verwerven kennis en vaardigheden om samen op te treden tegen pesters en elkaar te helpen, waardoor pesten vermindert en welbevinden, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Door gerichte training en begeleiding fungeren leerkrachten als daadkrachtig rolmodel voor leerlingen.

Zie voor meer informatie de website van KiVa: www.kivaschool.nl


Projectgroep 'Beter aanbod Sociaal Emotioneel Leren in PABO'

In samenwerking met Neeltje van den Bedem van Neurolab en Eleanne Plaizier van Programmateam Gezonde Generatie werk ik samen met collega's van diverse universiteiten en organisaties in Nederland en Vlaanderen aan een gezamenlijke visie ten aanzien van kennis en vaardigheden die leerkrachten zouden moeten hebben per ontwikkelingsgebied, daarbij rekening houdend met de leeftijd en het begeleiden van het individuele kind en/of het sturen van de groep.

Laatst gewijzigd:01 maart 2024 13:18