Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us D.A.E. (Danelien) van Aalst, MSc

D.A.E. (Danelien) van Aalst, MSc

PhD Student

Teaching Experience

Supervision of Bachelor Thesis

  • Bachelorwerkstuk (2019 - bachelor sociologie - SOBA313A)
    • Nienke van Breeden (De relatie tussen relatieve leeftijd en slachtofferschap en het verschil daarin tussen leerlingen van groep 5 en groep 8 in het basisonderwijs)
    • Eline Pehlig (Kan relatieve leeftijd slachtofferschap voorspellen? De relatie tussen de relatieve leeftijd van een leerling en slachtofferschap van pesten en het verschil hierin voor het wel of niet ervaren van steun van de leerkracht)
    • Anjo Neervoort (Wat is het effect van relatieve leeftijd op slachtofferschap van pesten? Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes?)
Laatst gewijzigd:08 mei 2023 11:28