Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. ir. C. (Christiaan) Both

prof. dr. ir. C. (Christiaan) Both

Onderzoeker

Expertise

Ecologie en klimaatsverandering, Vogeltrek, Aanpassing aan veranderende omstandigheden, Populatie ecologie, Broedbiologie, Dispersie

Overige functies

Lid Wetenschappelijke advies commissie Vogelbescherming
Lid Wetenschappelijke advies commissie SOVON Vogelonderzoek
Wetenschappelijke programma commissie Europese Ornithologische Unie
Voorzitter Nederlands Ornithologische Unie
Laatst gewijzigd:18 februari 2019 07:36

Contactgegevens

Linneausborg, kamer 542

Joyce Rietveld:
050 36 32040 (Secretariaat Conservation Ecology Group)