Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.J.M. (Annette) Scheepstra

dr. A.J.M. Scheepstra

Coördinator externe samenwerking

EU-Polarnet Een Horizon 2020 gefinancieerde Coordination Action en Support project. Het doel is om het door Europa uitgevoerde poolonderzoek te financieren en een Europees Polair onderzoeksprogramma te ontwikkelen in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders. In het project ben ik verantwoordelijk voor de stakeholder mapping en de inbreng van sociale en geesteswetenschappen.

SEES.NL-2020 We zijn bezig met de voorbereidingen van een tweede expeditie naar Edgeøya. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de planning en organisatie.

WBPI Ik ben coordinator van het Willem Barentsz Poolinstituut ,een virtueel netwerk van Nederlandse poolonderzoekers. Het WBPI functineert als internationaal contactpunt voor Nederlands poolonderzoek.

Arctische Raad Het Arctisch Centrum geeft uitvoering aan de waarneemstatus van Nederland in de Arctisch Raad. Ik coordineer de activiteiten van het Arctisch Centrum voor de verschillende werkgroepen (CAFF, AMAP en SDWG).

Verder ben ik betrokken in de volgende projecten:

INTERACT is een infrastructuur project met een netwerk van 83 Arctische veldstations (waaronder het Nederlandse poolstation).

UArctic, een netwerk van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen die zich bezig houden met hoger onderwijs en onderzoekin het Arctisch gebied.

SIOS, een internationaal infrastructuur project om het internationale onderzoek op Spitsbergen beter te coördineren m.b.t. toegang, data- en kennismanagement, logistiek en training.

AFGERONDE PROJECTEN

Adaptation Actions for a Changing Arctic part C

Het doel van de AACA is te komen tot een beter geïnfomeerde, tijdige en responsieve politiek en beleid in een snel veranderend Arctisch gebied. In deel C van de AACA wordt gewerkt aan een rapport met adviezen voor lokale en regionale overheden hoe om te gaan met klimaatverandering.

Ik ben mede-auteur van het hoofdstuk over lokale en regionale perspectieven voor de Barents Regio.

Sustainable Development Working Group

De SDWG is één van de werkgroepen van de Arctische Raad. In deze werkgroep staan de Arctische bevolking centraal. Ik heb Nederland vertegenwoordigt in deze werkgroep van 2014-2017.

SEES.nl is een bijzondere multidisciplinaire expeditie naar Oost-Spitsbergen. Deze expeditie vond plaats van 19-28 augustus 2015. Aan boord van het toeristenschip de Ortelius voeren we met meer dan 50 wetenschappers en 10 beleidsmakers en media naar het geïsoleerde eiland om te kijken naar de effecten van klimaatverandering op basis van onderzoeksmateriaal dat Nederlandse onderzoekers in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw daar hebben verzameld.  Ik was verantwoordelijk voor de organisatie. Aan boord van het schip was ik als gids tevens lid van het expeditieteam.

Boek Door de kou bevangen. 50 jaar Nederlandse Poolonderzoek

Samen met Anita Buma en Richard Bintanja vorm ik de eindredactie van een boek over de afgelopen 50 jaar Nederlands Poolonderzoek. Het boek is op 8 maart 2016 officieel gepresenteerd tijdens een KNAW symposium in Amsterdam.

De 'Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic' is een eesrste stap om de communicatie  met de EU en tussen de EU en de Arctische gemeenschappen te bevorderen. Het project is uitgevoerd door een netwerk van 19 vooraanstaande Arctische insituten, waaronder het Arctisch Centrum van de RUG. In dit project was ik mede auteur bij de thema's mijnbouw en sociale veranderingen. Het raport is in september 2014 gepubliceerd. In oktober 2015 is dit rapport ook als boek verschenen.

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 15:08