Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business

Filmpjes over onderzoek

Op deze pagina vindt u een overizcht van filmpjes over onderzoek aan de RUG. Ook zijn filmpjes te zien van individuele onderzoekers die vertellen over hun vakgebied.

 

400 years of passion and performance (Eng)

"400 years of passion and performance", the new strategic plan of the University of Groningen is presented by the President of the Board of the University, Prof. Sibrand Poppema.

400 years of passion and performance (NL)
"400 years of passion and performance", de titel van het nieuwe strategisch plan van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangekondigd door de voorzitter van het College van Bestuur, Sibrand Poppema.
Baukje Veenstra vertelt over haar onderzoek

Baukje Veenstra, ontwikkelingspsychologe aan de Rijksuniversiteit Groningen, observeert de peuters tijdens het spelen van het spel en legt verbanden tussen hun muisgedrag en concentratie. Uiteindelijk hoopt ze hiermee te kunnen aantonen dat computers daadwerkelijk bij kunnen dragen aan efficiënt leergedrag van kinderen.

Bionica: prof.dr John Videler 3

prof. dr. John Videler vertelt in deze video o.a. wat we kunnen leren van de zwaardvis, de snelste vis ter wereld.

Cas Eikenaar over zijn keuze voor biologie
Cas Eikenaar verbleef in 2007 op Cousin voor een onderzoek naar het uitvlieggedrag van Seychellenzangers.
In zijn proefschrift vertelt Eikenaar wanneer en hoe jonge Seychellenzangers het nest verlaten en waar zij zich vervolgens vestigen. In dit filmpje vertelt Eikenaar waarom hij voor de studie biologie heeft gekozen.
Cas Eikenaar over zijn onderzoek op de Seychellen
Cas Eikenaar verbleef in 2007 op Cousin voor een onderzoek naar het uitvlieggedrag van deze Seychellenzangers.
In zijn proefschrift vertelt Eikenaar wanneer en hoe jonge Seychellenzangers het nest verlaten en waar zij zich vervolgens vestigen. Dat minutieuze onderzoek bracht de overlevingstactieken van de vogels in kaart.
De binnenkant van de mummie Janus

De binnenkant van de mummie Janus, de enige egyptische mummie in Groningen van ongeveer 2500 jaar oud kan via de computer in het Universiteitsmuseum laagje voor laagje ontleed worden.

Demografie: MA M Phil Biswamitra Sahu
Biswamitra Sahu vertelt kort over haar demografisch onderzoek naar de invloed van religie op het aantal kinderen dat vrouwen uit religieuze minderheden in India krijgen.
Demografie: Prof. dr Inge Hutter

Wat is demografie? En wat doet een demograaf? Inge Hutter vertelt over het onderzoek aan de afdeling demografie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen.

De Noordpool - Wat hebben we er te zoeken?

Het Noorpoolgebied is hot. Het is het gebied van de aarde waar de opwarming het beste zichtbaar is. prof.dr. Anita Buma onderzoekt er hoe zeealgen zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Drs. Sanne Parlevliet over haar onderzoek
Een groot deel van de Nederlandse jeugdliteratuur bestaat uit bewerkingen van klassiekers. Sanne Parlevliet deed onderzoek naar de aanpassingen in deze verhalen.
Duurzaam - Hoe gevaarlijk is Co2?
Hoogleraar Geo-energie  Rien Herber vraagt zich af wat te doen met het teveel aan CO2 .
Duurzaam - Hoe gevaarlijk is Co2?

Hoogleraar Verbrandingstechnologie Howard Levinski onderzoekt welke stoffen er precies vrijkomen bij het verbranden van brandstoffen.

Duurzaam - Hoe gevaarlijk is Co2?

Harro Meijer , hoogleraar bij het centrum voor isotopenonderzoek bestudeert broeikasgassen in de atmosfeer.

Faculty of Philosophy
What is it like to do philosophy research in Groningen?
Femke Kramer over de rederijkers
Femke Kramer vertelt kort iets over de betekenis van de rederijkers voor o.a. de huidige literatuur en het toneel.
Femke Kramer over historische letterkunde

Uit de rederijkerskamers zijn veel kluchten bewaard gebleven. Toch zijn ze nog redelijk onbekend. Historisch letterkundige Femke Kramer promoveerde onlangs op het proefschrift "Mooi vies, knap lelijk", over de esthetica in de rederijkerskluchten.

Grutto's op reis naar Afrika met hypermoderne satelliet-zenders

Grutto’s op reis naar Afrika met hypermoderne satelliet-zenders. Het belang van de satellietzenders is bescherming van de Grutto op de lange termijn.

Hoe belangrijk is gezond ouder worden?

Bedrijfskundige en ICT-specialist prof.dr. Hans Wortmann legt uit hoe huizen slimmer moeten worden om ons langer van het leven te laten genieten.

Kinderboekbewerkingen
In de loop der jaren werden klassiekers uit de jeugdliteratuur meerdere malen bewerkt en steeds een beetje aangepast aan de tijd of aan de voorkeuren van de schrijver. Een groot deel van de Nederlandse jeugdliteratuur bestaat dan ook uit bewerkingen van klassiekers.  

Sanne Parlevliet deed aan de Rijksuniversiteit onderzoek naar de aanpassingen in deze verhalen. Welke veranderingen ondergingen de klassiekers uit de literatuurgeschiedenis en waarom?

Kinderboekbewerkingen van J.J.A. Goeverneur

In de loop der jaren werden de klassiekers uit de jeugdliteratuur meerdere malen bewerkt en steeds een beetje aangepast aan de tijd of aan de voorkeuren van de schrijver. Een groot deel van de Nederlandse jeugdliteratuur bestaat dan ook uit bewerkingen van klassiekers.

Een van de bekendste bewerkers van kinderboeken was Jan Jacob Antonie Goeverneur, op 14 februari 1798 geboren als zoon van een predikant in Hoevelaken. In 1825 begon hij een studie theologie in Groningen.

Luchtmonsteronderzoek
Luchtmonsteronderzoek bij Esrig
Open access
Andre Aleman, hoogleraar cognitive psychiatry aan de Rijksuniversiteit Groningen vertelt over de voordelen van publiceren in Open Access.
Pilot Adams Appel

Tot dusverre stond er per Adams Appel, grofweg gezegd, één RUG-onderzoeker in de schijnwerper. Vanaf 2009 zijn dat er per aflevering drie. Vanuit drie compleet verschillende disciplines laten ze hun lichtschijnen over één overkoepelend thema. Deze pilot aflevering gaat over Wetenschap ... en spel.

Posterpresentatie Wetenschapswinkels

Op 8 juni 2010 organiseerden alle Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen samen een middag waarop studenten hun onderzoek aan de hand van posters kwamen presenteren.

Prof.dr. Auke Van der Woud over de architect Berlage
Was Berlage dé grondlegger van de moderne architectuur in Nederland? Onzin, vindt Auke van der Woud, hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. ‘Die mythologische positie van Berlage is enkel het gevolg van mensen die elkaar blijven napraten. Zijn roem is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.’
Respect! Nederland deugt: drs Anand Blank
drs Anand Blank promovendus Islamwetenschappen vertelt over zijn onderzoek naar preken van imams in Nederland.
Sanderine Nonhebel over haar onderzoek

Sanderine Nonhebel onderzoeker bij het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen over haar onderzoek op het grensgebied van energie en voedsel(systemen)

Sociologisch onderzoek naar pesten

Gijs Huitsing, student sociologie, studeerde af op het thema pesten bij kinderen.

Spel

Spelen is niet alleen heel erg leuk, het is ook nog eens leerzaam. Ward van der Houwen is onderzoeker bij het UMCG en vindt dat er meer gespeeld moet worden. Spel kan helpen bij het opdoen van briljante ideeën.

Wat brengt vakantie ons ?

Toerisme heeft invloed op de omgeving, de cultuur, het erfgoed. Toerist en inwoner beïnvloeden elkaar. En, paradoxaal genoeg, is een toerist op zoek naar zijn eigen erfgoed. Ook laat de toerist een soort spoor achter bij de plek waar hij was: “Kijk, hier is het interessant!” Dat beïnvloedt de waardering van de bewoners voor hun erfgoed. Prof. Greogory Ashworth (hoogleraar Planologie, i.h.b. erfgoedbeheer en stedelijk toerisme, vanwege de Stiching ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen) geeft tekst en uitleg.

Wat gaat er schuil achter chaos?

Wat schuilt er achter chaos? Volgens hoogleraar dynamische systemen Henk Broer opvallend veel orde. Sommige verschijnselen die er chaotisch uitzien kunnen volgens hem toch vrij nauwkeurig voorspeld worden.

Wat gaat er schuil achter chaos?

Wat gaat er schuil achter chaos? Paul van Geert is hoogleraar ontwikkelingspsychologie. Hij legt uit dat ook leerprocessen zeer chaotisch verlopen. Als voorbeeld neemt hij taalontwikkeling.  

Wat gebeurt er als we slapen? Catrien Santing

Als we slapen worden we genezen, daar waren ze heilig van overtuigd in de middeleeuwen. Hoogleraar Catrien Santing vertelt over Cosmas en Damianus. De twee heiligen die slapende zieken genazen.

Wat gebeurt er als we slapen? Jan Nijboer

Wat gebeurt er als we slapen? Als we slapen komt ons lichaam tot rust.  Hoogleraar Jan Nijboer neemt ons mee de binnenstad van Groningen in. Wat gebeurt daar eigenlijk als we slapen?

Wat gebeurt er als we slapen? Martha Merrow

Wat gebeurt er als we slapen? Als we slapen komt ons lichaam tot rust. Wanneer we slapen heeft daar alles mee te maken en hoogleraar Martha Merrow weet alles van de interne klok die onze slaap dicteert.

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie?

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie? Het antwoord is simpel; veel, en meer dan je denkt. Hoogleraar evolutionaire psychologie Bram Buunk kijkt liever naar mensen en hoe gedrag als jaloezie zich door evolutie ontwikkelt.

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie? Ido Pen

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie? Het antwoord is simpel; veel, en meer dan je denkt. Hoogleraar theoretische biologie Ido Pen vertelt over evolutionair ontwikkelde radioantennes en andere spannende toepassingen.

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie? Marian Verkerk

Wat kunnen we vandaag de dag met evolutie? Het antwoord is simpel; veel, en meer dan je denkt. Mogen we ingrijpen in de evolutie, mogen we genetisch manipuleren? Hoogleraar ethiek en metamedica Marian Verkerk bekijkt of dit ethisch verantwoord is.

Yme Kuiper over charisma
Het begrip charisma wordt te pas en te onpas gebruikt en verliest daardoor zijn betekenis, meent RUG-antropoloog en godsdienstwetenschapper prof.dr. Yme Kuiper. En dat is zonde, want mits goed gebruikt kan het begrip inzicht verschaffen in politieke cultuur. Het inzicht bijvoorbeeld dat een Obama in Nederland minder kans had groot te worden dan in de Verenigde Staten.