Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business

Let's Talk...over de verkiezingen en de economie

Op 20 mei 2010 presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) zijn doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Wat levert die exercitie op? Hoe worden de programma’s eigenlijk geanalyseerd? Kan het CPB dergelijke berekeningen überhaupt wel maken? Bevoordelen de gebruikte modellen sommige partijen systematisch?

Tijdens het Let’s Talk Debat van 31 mei kwamen al deze punten aan bod. Decaan en monetair econoom Elmer Sterken verzorgden de inleiding, vervolgens lichtten Marcel Lever, projectleider van de doorrekeningen bij het CPB en Flip de Kam, hoogleraar economie van de publieke sector de methoden van het CPB toe, en gaven antwoord op de vraag in welke mate sommige verwijten in de media (“het CPB bedrijft politiek”) terecht zijn.

Titel Let's talk... over de verkiezingen en de economie
Faculteit/dienst RUG algemeen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Studierichting economie
Onderwerp
Persoon

Flip de Kam, Elmer Sterken, Marcel Lever

Trefwoorden economie, verkiezingen, centraal planbureau, debat
Tijdsduur 03:22
Datum productie 31-05-2010
Taal Nederlands
Relevante links
Laatst gewijzigd:26 juli 2018 15:27