Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Societal themes Voorbeelden

European PERSON platform

People platform

Energie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor zowel de Europese lidstaten als voor de wetenschap. Deze thema’s werden tot nu toe vaak vooral vanuit de technische en natuurwetenschappen bestudeerd. Bij de realisatie van duurzame energiesystemen is het echter van belang dat ook kennis vanuit de sociale en geesteswetenschappen (SSH) wordt betrokken. De RUG heeft daarom een platform opgericht van toponderzoekers uit verschillende SSH disciplines uit heel Europa om interdisciplinair onderzoek naar een duurzame energietransitie te versterken: het PERSON platform. Het platform deelt als EC-expertgroep haar inzichten met de Europese Commissie, geeft input voor nationale en Europese onderzoeksagenda's rondom energie en stimuleert brede onderzoekssamenwerking gericht op de implementatie en acceptatie van schone, veilige en efficiënte energiesystemen.

Bezoek hier het Person Platform.

Laatst gewijzigd:30 mei 2022 10:16