Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenBeeldenproject

Maree Blok en Bas Lugthart (7)

'The Changing Same' van Maree Blok en Bas Lugthart (2000)

(In de vijver voor het Duisenberggebouw, Netelbosje 2)

De faculteit Ruimtelijke wetenschappen bestudeert de complexe veranderingsprocessen van groepen mensen en de manier waarop zij voortdurend hun persoonlijke, sociale en geografische ruimte vormgeven.

De sculptuur The Changing Same geeft een verbeelding van deze dynamische processen. Uitgangspunt is dat zij alleen begrepen kunnen worden door de individuele mens in ogenschouw te nemen. Binnen de contourlijn van een grote mensfiguur, gemaakt van roestvaststaal, spuit een krachtige fontein omhoog die gedeelten van de figuur aan het oog onttrekt. Door de straling van de zon zal er soms een gedeelte van een regenboog binnen de figuur verschijnen.

Het omhoog spuitende water van de fontein tast – bewegend op de wind – de begrenzing van de contourlijn af en wordt zo tot een krachtige metafoor voor het vermogen van de mens om zichzelf en zijn omgeving steeds weer te vernieuwen zonder zichzelf te verliezen.

artist impression overdag
artist impression overdag
artist impression 's nachts
artist impression 's nachts
Laatst gewijzigd:27 juni 2018 12:18
printView this page in: English