Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenBeeldenproject

Trudi van den Berg en Jos Steenmeijer (5)

‘The fallacy of composition’ van Trudi van den Berg en Jos Steenmeijer (1998)

(Op de gevel van het Duisenberggebouw (Faculteit Economie en Bedrijfskunde), Nettelbosje 2)

Steenmeijer en Van den Berg lieten zich inspireren door een thema uit de economische wetenschap. In deze wetenschap is mede dankzij het werk van John M. Keynes een belangrijk inzicht ontstaan, namelijk dat macro-economie, het gedrag van de geaggregeerde grootheden iets heel anders is dan micro-economie, het gedrag van individuen. Het geheel gedraagt zich heel anders dan de som van de samenstellende delen: de ‘samenstellingsfout’ ofwel ‘the fallacy of composition’. In 1998 stond de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in het middelpunt van de serie Verbeeldingen daar zij dat jaar 50 jaar bestonden.

Het kunstwerk is geplaatst op de donkere betonnen platen van  de oostelijke wand van het WSN-gebouw op het Zernikecomplex in Groningen. In dit gebouw zijn de Faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen gevestigd.

Het kunstwerk bestaat uit drie delen. Een mensfiguur aan de onderkant van de gevel uitgevoerd in rode neonbuizen, een pantograaf met armen van groene metalen meccano-strippen en een vervormde figuur aan de bovenzijde van de gevel, wederom uitgevoerd in rode neonbuizen. Het is de bedoeling van de kunstenaars dat de pantograaf de onderste figuur aftast, terwijl op hetzelfde moment de bovenste figuur wordt getekend. De omvang van de Verbeelding is ongeveer 20 bij 8 meter.

Uit de ‘samenstellingsfout’ heeft het kunstenaarsduo het volgende gedestilleerd: ‘Kleine veranderingen op microniveau kunnen op macroniveau grote, onverwachte, soms tegengestelde gevolgen hebben. Er is wel een verband tussen beide, maar dat is niet zo rechtlijnig als we geneigd zijn te denken.’ Als drager voor hun ontwerp gebruiken de kunstenaars de pantograaf. Een in vroeger dagen veel gebruikt werktuig om de omtrek van een vlakke figuur over te brengen, hetzij op dezelfde grootte, het zij vergroot of verkleind. Door de opbouw van de traditionele pantograaf te wijzigen, is de uitkomst niet langer voorspelbaar. Kleine veranderingen in de verhouding van de armen of een verandering in de plaats van het steunpunt geven onverwachte spiegelingen en vervormingen van het geheel.

‘The fallacy of composition’ van Trudi van den Berg en Jos Steenmeijer
‘The fallacy of composition’ van Trudi van den Berg en Jos Steenmeijer
Laatst gewijzigd:27 juni 2018 12:11
printView this page in: English