Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenBeeldenproject

Henk Ovink (3)

De ‘Brachistochroon’ van Henk Ovink (1996)

(In de vijver voor de Aletta Jacobshal, Blauwborgje)

Ovinks ontwerp is geïnspireerd door het werk van de 17de eeuwse wiskundige Johann Bernoulli. Bernoulli was van 1695 tot 1705 verbonden aan de universiteit in Groningen en heeft in 1696 de basis gelegd voor de brachistochroon: een wiskundig probleem waarbij de snelste glijbaan wordt gezocht tussen twee punten die niet op gelijke hoogte liggen. De oplossing van dit probleem heeft een belangrijke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van de wiskunde.

De Bernoulli-verbeelding wordt gevormd door twee cycloïdebogen en een cirkel. Deze cirkel is de cirkel die de vorm bepaalt van de cycloïde, die ten grondslag ligt aan de oplossing van het brachistochroon-probleem. De verbeelding is ca. 14 x 12 x 7,5 meter groot en uitgevoerd in IPE-profielen en volledig gegalvaniseerd. Het kunstwerk is geplaatst nabij de gebouwen van de Faculty of Science and Engineering op het Zernikecomplex, een aan de noordzijde van de stad Groningen gelegen vestigingsgebied van de universiteit.

Henk Ovink studeerde midden jaren tachtig een aantal jaren wiskunde aan de Groningse universiteit. Aansluitend stapte hij over naar de Academie Minerva in Groningen en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Wiskundige verhoudingen, formules, grootheden en de logica van de getallen zijn elementen die aan de basis van zijn werk liggen. De abstractie in de wetenschap en het onderzoeksmatige ervan komen in Ovinks werk terug. De uitstraling van zijn werk is niet zozeer experimenteel, maar de vorm, de maat en het materiaal zijn onderdeel van dit onderzoeksproces. In tegenstelling tot de kleinere werken van de kunstenaar, waar de constructie minder, of zelfs in het geheel niet zichtbaar is, treedt de constructie in grotere werken op als drager van het beeld.

De ‘brachistochroon’ van Henk Ovink
De ‘brachistochroon’ van Henk Ovink
Laatst gewijzigd:27 juni 2018 12:08
printView this page in: English