Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops What do the Science Shops do? Focusgebieden

Sustainable society

Sustainable Society is een van de centrale onderzoeksthema's van de Rijksuniversiteit Groningen. De ondertitel van het thema is Sustainable Society: linking SSH research to society. Dit geeft duidelijk weer waar het thema voor staat: het verbinden van wetenschap aan de maatschappij.

Sustainable Society richt zich op de sociale kant van duurzaamheid en is een netwerkorganisatie / verbinder binnen eigen organisatie. Zij stimuleert actief de samenwerking tussen wetenschap en beleid, met maatschappelijke impact als doel. Dit betekent dat ze binnen eigen organisatie wetenschappers rondom verschillende thema’s bij elkaar brengt. Daarnaast koppelt Sustainable Society wetenschappers aan partners buiten de universiteit, dit alles om maatschappelijke impact van wetenschap te vergroten. Maatschappelijke uitdagingen staan voor Sustainable Society altijd centraal en bepalen ook grotendeels de koers van het onderzoeksthema.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld migratie, werkloosheid of sociale ongelijkheid te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, probeert Sustainable Society maatschappelijke impact te creëren. Zij richt zich in eigen organisatie op de groep onderzoekers die valt onder de Sociale- en Geesteswetenschappen. Deze alfa wetenschappen zijn essentieel voor het begrijpen van de huidige maatschappij en menselijke aard.

Twee projectvoorbeelden die Sustainable Society coördineert en waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan:

KADO – Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) verbindt onderzoekers via een universiteit-brede kennisagenda gericht op de bovengrondse aardbevingsproblematiek, sociale duurzaamheid en regionale ontwikkeling. Daarbij wordt samengewerkt met burgers en verschillende organisaties uit het aardbevingsgebied.

Migration Matters – De onderzoeksgroep ‘Migration Matters’ brengt wetenschappers vanuit verschillende disciplines samen om met elkaar én met partijen buiten de universiteit over migratie gerelateerde thema’s te praten en discussiëren. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: integratie, radicalisering en de rol van religie.

Toekomst

Voor de toekomst van de samenleving is het onderwijs uiteraard erg belangrijk. Veel projecten van de wetenschapswinkel Onderwijs passen daarom goed in het focusgebied Sustainable Society. Een mooi voorbeeld is het project uit 2010 over nieuwe school- en opvangtijden. Daarin werd geconstateerd dat de Nederlandse schooltijden eigenlijk gebaseerd zijn op de situatie van vroeger, toen alle moeders nog thuis waren om de kinderen op te vangen. In het onderzoek werd gezocht naar school- en opvangtijden die goed zijn voor de prestaties van kinderen, maar ook aansluiten bij het schema van moderne gezinnen met werkende ouders. Maar ook meer inhoudelijke verbeteringen in het onderwijs leveren winst op voor de samenleving van morgen, daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een project rond dyslexie in het voortgezet onderwijs (Onderwijs i.s.m. Taal, Cultuur en Communicatie).

In een globaliserende en helaas op sommige terreinen gepolariseerde samenleving is ook het thema meertaligheid belangrijk. De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie deed op dit gebied verschillende onderzoeken om misverstanden bloot te leggen. Wanneer meer mensen begrijpen hoe meertaligheid werkt en hoe mensen vreemde talen leren, ontstaat er hopelijk meer tolerantie en begrip voor anderstaligen in onze samenleving.

Bekijk ook even het programma van de RUG over Sustainable Society!


Vragen? Neem contact op met de Wetenschapswinkels.

Laatst gewijzigd:16 november 2022 12:10