Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkels

Worden instituten/instellingen die medicijnen testen getoetst?

Medicijnen
Medicijnen

Vraag 5: Worden instituten/instellingen die medicijnen testen getoetst? Zo ja, hoe, waar en door wie?

In Nederland zijn verschillende wetten en instellingen die zich bezig houden met de veiligheid en kwaliteit van medicijnen. Zo moet een fabrikant een vergunning aanvragen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om een medicijn op de Nederlandse markt te brengen. Dit geldt zowel voor medicijnen voor mensen als voor dieren. CBG test nieuwe medicijnen altijd voordat ze op de Nederlandse markt komen. Zie ook deze webpagina van de overheid.

Verder staan er in de Geneesmiddelenwet voorschriften beschreven die een veilig gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Zo moeten artsen en apothekers ernstige bijwerkingen melden en gelden er speciale regels voor het voorschrijven van medicijnen via internet. Voor het melden van bijwerkingen is in Nederland een speciale instelling: het bijwerkingencentrum Lareb . Het Lareb geeft bijwerkingen door aan het CBG. Het CBG begeleidt eventueel verder onderzoek.

Tot slot zijn er regels en wetten van kracht over geneesmiddelenonderzoek bij mensen. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beschermt proefpersonen bij geneesmiddelenonderzoek. Daarvoor zijn verschillende verplichtingen en eisen. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) houdt toezicht op onderzoeken met geneesmiddelen.

Naast landelijke wetgeving en instellingen zijn er ook verschillende Europese wetgevingen en regels.

Terug naar de vragen

Laatst gewijzigd:28 april 2016 16:22