Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Meertaligheid in beeld

U staat er misschien niet zo bij stil, maar meertaligheid is veel gewoner dan u wellicht denkt. Zo'n driekwart van de wereldbevolking gebruikt dagelijks meer dan één taal om te communiceren. Ook in Nederland zijn er veel meertaligen te vinden. Immigranten die thuis een andere taal spreken, maar ook sprekers van streektalen, Fries en Papiamento. Maar ook dove en horende Nederlanders die dagelijks in gebarentaal communiceren of gezinnen met een anderstalige ouder, waar thuis meer talen te horen zijn. Medelanders die hier studeren of werken. En dan ook nog de Nederlanders die in het buitenland wonen en ineens te maken krijgen met het Nederlands als een kleine taal die onder druk staat van de taal die buitenshuis gesproken wordt.  

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is al enige jaren bezig met het onderwerp meertaligheid. Daarbij gaat het met name over de informatie die beschikbaar is voor ouders en professionals en over hoe er over meertaligheid gecommuniceerd wordt.

Hier een overzicht van de huidige activiteiten:  

tweetalig naambordje in Belfast
tweetalig naambordje in Belfast

Taalkeuze van meertalige jongeren

In november 2009 verschenen twee rapporten over de taalkeuze van Turks-Nederlandse en Fries-Nederlandse jongeren in verschillende gesprekssituaties. Klik hier voor meer informatie...

Een portret van meertaligheid in Ierland en Noord-Ierland  

Op basis van 3 interviews in Dublin en Belfast beschrijft Charlotte Buijs de situatie van het Engels en Gaelic in de Ierse republiek en over de grens in Noord-Ierland. Natuurlijk speelt de recente bloedige geschiedenis van dit gebied een rol in het artikel. U kunt het artikel The leprechaun language downloaden via ons  digitale archief

Meertaligheid en handicap, een literatuurstudie  

In opdracht van School Lyndensteyn, een tweetalige mytyl en tyltylschool in Friesland werd er door het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in samenwerking met de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie een literatuuronderzoek uitgevoerd. In dit rapport wordt op een rijtje gezet wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over meertaligheid en handicap, met name voor de leerlingen van school Lyndensteyn. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar wat meertaligheid betekent voor laagfunctionerende leerlingen, leerlingen met een meervoudige handicap of een niet aangeboren hersenbeschadiging (NAH). In aansluiting op de literatuur worden er ook aanbevelingen gedaan voor de schoolpraktijk en discussiepunten aangegeven waar in de schoolorganisatie verder over gesproken kan worden. U kunt de literatuurstudie Meertaligheid op school Lyndensteyn downloaden via ons digitale archief.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:45
printView this page in: English