Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Zorg voor 1e generatie arbeidsmigranten

In samenwerking met Stichting Multiculturele Vrouwen Veendam, de gemeente Veendam, Welzijnsorganisatie Compaen en de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid.

De eerste generatie arbeidsmigranten komen op een leeftijd dat ze hulpbehoevend worden. Velen van hen vallen terug op hun moedertaal en voelen zich het best in een omgeving die past bij hun culturele achtergrond, zeker als ze ook gaan dementeren. Dit botst vaak met de mogelijkheden in de Nederlandse ouderenzorg. Daarnaast is voor hun kinderen de drempel om professionele hulp te organiseren vaak hoog en omgeven door schaamte. Tegelijkertijd is de Nederlandse ouderenzorg sterk in verandering, verzorgingstehuizen worden gesloten en nieuwe voorzieningen doen hun intrede.

De stichting Multiculturele Vrouwen Veendam heeft deze kwestie bij de gemeente Veendam en de Compaen onder de aandacht gebracht. De gemeente wil voor nieuwe plannen graag zicht krijgen op de behoefte aan een speciale ouderenvoorziening voor culturele minderheden (in Veendam gaat het vnl. om Turkse Nederlanders). Hoe groot is die behoefte precies, welke problemen in taal en cultuur spelen er, hoe zou er aan wensen en behoeften voldaan kunnen worden en wat zijn ervaringen uit andere plaatsen en eventueel andere landen?

Hiervoor is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek nodig. We streven naar samenwerking met medische sociologie (via de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid), waar de nadruk meer op veranderingen in de ouderenzorg kan liggen. Doe jij een studie Minorities and Multilingualism en zou jij je scriptie met dit thema als basis willen schrijven? Neem dan contact op met Vincent Hazelhoff, coördinator Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie (v.hazelhoff rug.nl).

Laatst gewijzigd:12 juli 2019 12:01