Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en CommunicatieStages & Afstudeerprojecten

De markante Pekelder watertoren

Bachelor- of Masterstage Geschiedenis/Mediastudies

In 2018 bestond de watertoren van Pekela 90 jaar. Lang speelde dit markante gebouw een belangrijke rol in de waterhuishouding in de buurt. Langzamerhand verloren de watertorens echter hun functie en sommigen werden afgebroken, maar twee torens in Oost-Groningen (Stadskanaal en Oude Pekela) bestaan nog en krijgen een nieuwe bestemming. De watertoren in Oude Pekela wordt deels een woning. Voor de rest van het gebouw ontwikkelen studenten van de Hanzehogeschool een plan. Daarin is ook ruimte voor de historie.

De watertoren in Oude Pekela (CC:BY by Willemjans, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oude_Pekela_Watertoren_2006.JPG)
De watertoren in Oude Pekela (CC:BY by Willemjans, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oude_Pekela_Watertoren_2006.JPG)

Een toren vol verhalen

Voor veel Pekelders is de in het oog springende toren een onderdeel van hun leven geworden. Er zijn dus veel verhalen waarin de watertoren een rol speelt. Daarnaast zijn watertorens een onderdeel van de waterhuishouding zoals deze decennia geleden was georganiseerd. Wat was de reden om deze torens te bouwen, wat voor invloed had het beschikbaar komen van drinkwater op deze wijze voor de volksgezondheid, etc.? Vragen die jij in dit individuele wetenschapswinkelproject kunt beantwoorden.

Stage lopen bij Noorderruimte

Voor dit project zijn we op zoek naar een geschiedenisstudent/mediastudies of een student die affiniteit heeft met erfgoed, archiefonderzoek en oral history. Je doet een klein archiefonderzoek, zoekt beeldmateriaal en verzamelt interessante verhalen. En je bedenkt hoe deze informatie voor een breder publiek beschikbaar gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld in boekje, een wandelroute of een expositie. Daarin werk je samen met Hanzestudenten en medewerkers van Kenniscentrum Noorderruimte. Een interessante stageplek waar veel disciplines en partijen samenkomen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 13:12
printView this page in: English