Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Talen in balans

Ba/Ma-stage met evt. vervolg in ba/ma-scriptie

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt een student voor een onderzoeks- en ontwikkelstage bij de Taalstudio op het gebied van ouderbetrokkenheid in meertalige gezinnen. Studenten vanuit verschillende opleidingen kunnen in aanmerking komen, zoals taalwetenschap, Engels, CIW, Minorities & Multilangualism, diverse talen. Aanbevolen is wel dat je het minorvak toegepaste taalwetenschap I hebt gevolgd.

VVE en ouderbetrokkenheid in de belangstelling

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. In deze vorm van educatie is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd, maar het blijkt lastig om de effecten ervan aan te tonen. Er bestaan verschillende VVE-programma’s waaruit gemeentes een keuze kunnen maken. Veel van deze programma’s hebben ook aandacht voor de betrokkenheid van ouders. Voor deze ouderbetrokkenheid wordt op dit moment meer aandacht gevraagd. De Nederlandse overheid heeft namelijk ouderbetrokkenheid hoog op de agenda gezet. De rol van ouders bij schoolsucces moet niet onderschat worden en VVE-programma’s moeten ouders ook nadrukkelijk betrekken.

Ouders in een meertalige setting

Een deel van de kinderen die deelneemt aan VVE-programma’s is afkomstig uit een meertalig gezin. In ieder geval één van de ouders heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Deze kinderen en hun ouders leven daardoor meestal in een meertalige setting. Je kunt je voorstellen dat die setting specifieke vragen oplevert over de taalontwikkeling. Bijv. In welke taal kan ik het beste voorlezen? We zouden dus verwachten dat meertaligheid een belangrijk aandachtspunt is bij ouderbetrokkenheid en VVE.

Toch is er binnen het bestaande aanbod vaak maar weinig aandacht voor meertaligheid. Het is de vraag of de onderdelen voor ouders in de VVE-programma’s in de praktijk goed aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van deze meertalige ouders. Er zijn wel aanvullende programma’s die dat gat op zouden kunnen vullen. Eén daarvan is Talen in Balans, een programma van de Taalstudio, waarin ouders ondersteund worden bij de meertalige opvoeding. Ze leren bewuster keuzes maken en wisselen praktische tips uit.

Stage-opdracht

Talen in Balans (TiB) is in eerste instantie opgezet als Nederlandstalig programma voor lager opgeleiden. Maar de indruk bestaat dat het programma voor een bredere doelgroep geschikt is. Welke factoren spelen een rol in het aanbod aan verschillende doelgroepen? In je stage bij de Taalstudio interview je verschillende betrokkenen en ervaringsdeskundigen over deze factoren, bezoek je waar mogelijk sessies van Talen in Balans en duik je in de achtergronden van VVE en ouderbetrokkenheid en mogelijke andere programma's. Het eindresultaat is een advies aan de Taalstudio voor inzetten van het programma voor verschillende doelgroepen. Zijn er aanvullingen en aanpassingen op TiB nodig? Met welke specifieke informatiebehoefte en praktische wensen moet rekening gehouden worden?

Meer informatie over Talen in Balans vind je hier.

Vervolg in een scriptie mogelijk

Bovendien is er een goede mogelijkheid om deze stage voort te zetten in een scriptie over meertaligheid en ouderbetrokkenheid. Dat kan door in een pilot adviezen in praktijk te brengen en te evalueren. Maar er zijn ook mogelijkheden om wat breder te kijken naar de rol van meertaligheid in verschillende VVE-programma’s, de effectiviteit van deze programma’s (en TiB in het bijzonder) en de behoeften van ouders op dit gebied. Heb je op dit moment geen ruimte voor een stage, maar zie je dit onderwerp wel als een interessant onderwerp voor je Ba- of Ma-scriptie? Kom dan even langs om te overleggen wat er voor jou mogelijk zou zijn.

Start : feb. 2015

Locatie : Veel werkzaamheden kunnen vanuit Groningen worden uitgevoerd.

Voorwaarden: minor toegepaste taalwetenschap I

Contact: Saskia Visser, 0503635271, tawi@rug.nl

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:10