Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Taaltips over meertaligheid

Bachelor- of masterstage Taalwetenschap, ETC, Applied Linguistics, Minoriities & Multilingualism

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt in opdracht van de Taalstudio in Amsterdam een bachelor of masterstudent Taalwetenschap, Europese talen en culturen, Applied Linguistics of Minorities & Multilangualism voor een praktische stage in deeltijd.

De opdrachtgever: De Taalstudio stelt zich ten doel om taalwetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor praktische doeleinden. Ze doen dat door middel van toegepast taalwetenschappelijk onderzoek, zoals taalanalyse, en door kennisoverdracht-projecten, zoals de Talenquiz en Meertalig.nl. Ook is de Taalstudio de drijvende kracht achter het jaarlijkse festival voor meertaligheid Drongo. Het is een interessante omgeving voor stagiairs met interesse in taal en meertaligheid.

De opdracht: Voor de website meertalig.nl is de Taalstudio op zoek naar een stagiaire die elke week een taaltip kan schrijven. Meertalig.nl is een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. De taaltips kunnen gebaseerd zijn op bestaande blogs, boeken of de Lucide toolkits voor meertaligheid op diverse gebieden. De stagiaire selecteert tips, vult deze aan of kort ze in, vertaalt ze, past ze toe op de Nederlandse situatie, herschrijft tips in toegankelijk Nederlands, zoekt voorbeelden, verbanden en afbeeldingen, etc. De kunst is om de tips inhoudelijk interessant, beknopt en praktisch toepasbaar te houden. Daarvoor zoeken we iemand die goed kan schrijven voor een breed publiek en die zich goed in kan leven in de doelgroep.

Wie zoeken we?

Een student met:

  • Een vlotte pen (in het Nederlands)
  • Interesse in en kennis van meertaligheid
  • Plezier in uitzoeken, uitwerken, analyseren en evt. vertalen
  • Een praktische instelling


Rol van de wetenschapswinkel: De wetenschapswinkel is nauw betrokken bij de website meertalig.nl en het onderwerp meertaligheid in Nederland. Daarom zal de wetenschapswinkel het proces waar nodig ondersteunen. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen.

  • Start: april 2015 (maar eerder is ook mogelijk)
  • Locatie: bij voorkeur 1 dag per week in Amsterdam, deels thuiswerken is ook mogelijk
  • Tijd en vergoeding: deeltijd (1 a 2 dagen per week), geen stagevergoeding
  • Geïnteresseerd?Neem contact op met Saskia Visser, s.j.visser@rug.nl, 050 363 5271
Laatst gewijzigd:17 augustus 2020 11:58