Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Op zoek naar sporen van het “Tesinger Cloester”

Bachelorscriptie of Masterstage Archeologie en Geschiedenis

Wie Middeleeuws Groningen een beetje kent, weet dat er in de Ommelanden ruim 30 kloosters stonden. Zo ook in het dorp Thesinge, vlakbij Ten Boer. Bekend is dat daar bedrijvige nonnen liturgische meesterwerken afleverden en er een indrukwekkend waterafvoersysteem op nahielden. Maar waar stonden de verschillende kloostergebouwen precies? En wat voor betekenis had het klooster in het (religieuze) landschap? De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt in opdracht van de Historische Commissie Thesinge studenten archeologie en geschiedenis die samen bij willen dragen aan onderzoek naar dit klooster.

De kloosterkerk te Thesinge
De kloosterkerk te Thesinge

Opdracht

In dit project krijg je de kans om over de grenzen van je vakgebied heen te kijken. Vanuit geschiedenis en archeologie heb je een eigen opdracht, maar in bijeenkomsten van de projectgroep deel je je kennis en ervaringen. Zo kun je ook archeologische/historische methodes leren kennen.  

Studenten Geschiedenis: Je doet onderzoek naar de rol van het Benedictijnenklooster in relatie tot het religieuze landschap in Groningen. Hoe stond het klooster in contact met haar buren in bijvoorbeeld Aduard, Rottum en Yesse? Wat was haar functie in het dorp? Aan de hand van diverse primaire en secundaire bronnen, ondersteund door de meest recente theoretische visie op het kloosterwezen, draag je bij aan de actualisering van de literatuur over het kloosterwezen in de provincie. Daarnaast schrijf je met andere studenten in de projectgroep een advies aan de Historische Commissie hoe zij de resultaten van dit onderzoek kunnen verwerken in een publieksgericht product.

Studenten Archeologie: Je doet onderzoek naar de precieze locatie van het klooster. De situatie in Thesinge is bijzonder, omdat het een van de vier plekken in de provincie Groningen is waar nog een deel van de kloostergebouwen bewaard is gebleven (de verkleinde kloosterkerk). Bij eerder archeologisch onderzoek bleek dat er veel sporen in de grond aanwezig zijn. Aan de hand van een kaart met de vermoedelijke locatie en grachtverlopen doe je geofysisch onderzoek. Ook probeer je puzzelstukjes van eerder archeologisch onderzoek en historische bronnen samen te brengen tot een idee over de locatie van verschillende kloostergebouwen. Daarnaast schrijf je met andere studenten in de projectgroep een advies aan de Historische Commissie hoe zij de resultaten van dit onderzoek kunnen verwerken in een publieksgericht product.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten (BA3 of MA) met een bovengemiddelde interesse in de (late) Middeleeuwen, die zich interesseren geofysisch, historiografisch of archivaal onderzoek en die het leuk vinden om onderzoek te vertalen naar een breed publiek. Je hebt een proactieve houding, een scherpe pen en goede communicatieve vaardigheden.

Wat krijg je ervoor terug?

De mogelijkheid om uniek onderzoek te combineren met een publieksgericht eindproduct. Door samen te werken met diverse partners, zowel binnen de faculteit als daar buiten, zet je jezelf en je werkzaamheden op de kaart. Zo leer je kennis toe te passen in de praktijk en dat ook te communiceren. Dat is goed voor je CV en uiteindelijk voor jouw positie op de arbeidsmarkt. Dus wil jij bijdragen aan een bijzonder interdisciplinair project? Mail ons dan!

Interesse?

Neem dan contact op met de coördinator van de Wetenschapswinkel: Saskia Visser (s.j.visser rug.nl)

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:10