Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Natuurbaden in historisch perspectief

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt in opdracht van Vrienden van het K.P. Zijlbad in Loppersum een student geschiedenis met een interesse in economische en sociale geschiedenis van de 20e eeuw.

Opkomst en ondergang van natuurbaden

In de jaren ’20 en ’30 werden, veelal in het kader van de werkverschaffing, op veel plekken in Nederland natuurbaden aangelegd. Zo ontstond in Loppersum in 1933 het KP Zijlbad, dat gevuld is met opgepompt zout water. In de loop der jaren moesten veel natuurbaden ook weer sluiten. Het KP Zijlbad bestaat nog steeds en is het laatste zoutwaternatuurbad in Nederland. Het ontstaan van het fenomeen natuurbad had te maken met economische omstandigheden, groeiend natuurbewustzijn en veranderende vrije tijdsbesteding van de Nederlanders.

Onderzoeksopdracht

In welke maatschappelijke cultuur en met welke motieven werden de natuurbaden aangelegd? Waar lagen deze baden en wie maakten er gebruik van? Hadden zoutwaterbaden daarbij ook een andere status? En hoe kwam het dat veel van deze baden uiteindelijk toch weer moesten sluiten?

Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk bij dit onderwerp. Op Ba-niveau kan een scriptie worden geschreven over de sociaaleconomische omstandigheden waaronder natuurbaden werden aangelegd. Op Ma-niveau kan met behulp van archiefonderzoek gekeken worden naar de betekenis van de baden voor de vrijetijdsbesteding (waaronder de groeiende belangstelling voor de natuur). In beide gevallen maakt het KP Zijlbad als case onderdeel uit van de studie.  

Eerder onderzocht de Bètawetenschapswinkel het unieke ecosysteem van het K.P.Zijlbad, waarin talloze zoutwaterdieren leven. Op dit moment wordt er een vervolgonderzoek door een student biologie uitgevoerd naar de soortenrijkdom en de herkomst van het leven in het zoute water. Uiteraard is een uitwisseling tussen historische en biologische kennis mogelijk.

Meer informatie over de geschiedenis van het K.P.Zijlbad.

Rol van de wetenschapswinkel

Zoals gebruikelijk is de wetenschappelijke begeleiding in handen van je scriptiebegeleider. Maar omdat je hier te maken hebt met een externe opdrachtgever en de mogelijke samenwerking met andere studenten evt. uit een andere discipline, is er extra ondersteuning vanuit de wetenschapswinkel. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, houden het proces in de gaten, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen en zorgen samen met jou voor een rapportage.  

Start : februari 2012

Begeleiding: dr. Erwin H. Karel en dr. Vincent Tassenaar

Geïnteresseerd? Neem contact op met Saskia Visser, s.j.visser@rug.nl , 050-3635271

Laatst gewijzigd:18 augustus 2020 10:28