Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Literatuurclubs, afhakers in beeld

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt in opdracht van Stichting Senia Literair een student communicatiewetenschappen voor een praktisch onderzoek als bachelorstage of bachelorscriptie CIW of Nederlands (taalbeheersing).

Leesgroepen populair

Steeds meer mensen sluiten zich aan bij een leesgroep. Tegelijk hetzelfde boek lezen en bediscussiëren spreekt hen aan. Dat kan bijvoorbeeld via Senia Literair. Senia Literair is een stichting die landelijk leesgroepen voor ouderen organiseert en faciliteert. Het meest populair zijn de leesgroepen rond Nederlandse literatuur, maar sinds kort zijn er ook leesgroepen actief die Frans- en Engelstalige literatuur, in het Frans of Engels lezen en bediscussiëren.

Onderzoek naar afhakende leden

Hoewel het aantal leden en leesgroepen nog altijd stijgt, zijn er ook mensen die na verloop van tijd het lidmaatschap weer opzeggen. Senia zou graag willen weten hoe het precies zit met deze groep. Waarom haken ze precies af en in welke gevallen kan Senia dit voorkomen? Heeft het simpelweg te maken met een gebrek aan tijd of fysieke beperkingen door ouderdom? Of kan er iets verbeteren in het aanbod of de communicatie? Zoek uit hoe het zit en adviseer Senia hoe het nog beter zou kunnen.

Mogelijke onderzoeksactiviteiten zijn daarbij:

  • Inventarisatie van mogelijke redenen
  • Kwantitatieve analyse van het ledenbestand
  • Analyse van het communicatiemateriaal
  • Analyse van het aanbod en de concurrentie
  • Enquête onder oud-leden
  • Advies en evt. voorstellen tot verbetering
Rol van de wetenschapswinkel

De wetenschappelijke begeleiding is natuurlijk in handen van je scriptiebegeleider/docent. Maar omdat je hier te maken hebt met een externe opdrachtgeveris er extra ondersteuning vanuit de wetenschapswinkel. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, houden het proces in de gaten, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen en zorgen samen met jou voor een publicatie en presentatie.  

Start: februari 2012

Meer informatie en contact: Saskia Visser, 050-3635271, tawi@rug.nl

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:10