Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en CommunicatieStages & Afstudeerprojecten

Kinderboeken vroeger en nu

Ba-scripties Nederlandse letterkunde

In het Groningse Winsum staat het Kinderboekenhuis, met een collectie van 30.000 oude en meer recente kinderboeken. Sinds mei 2016 zijn de boeken te vinden in een prachtig verbouwd, licht, open en gemakkelijk toegankelijk pand. Het Kinderboekenhuis is één van de 19 historische kinderboekencollecties die opgenomen is in het Centraal Bestand Kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek.

Kinderboeken
Kinderboeken

Collectie

De collectie bevat kinderboeken , van een antiquarische collectie met drie 17e en tachtig 18e eeuwse boeken tot de boeken van Carry Slee. Het hart van de collectie is de nagelaten verzameling van Toos Saal-Zuurveen, die een studie maakte van historische kinderboeken. Daarna volgden tot de dag van vandaag vele andere schenkingen. In principe worden er geen boeken aangeschaft, behalve om series compleet te maken. Dubbele exemplaren worden doorgaans weer verkocht . In Het Kinderboekenhuis tref je ook fabrieksuitgaven (gemaakt in opdracht van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld De avonturen van Flipje van jamfabriek “De Betuwe” uit Tiel), foute oorlogsuitgaven en kwartjesboeken (goedkope uitgaven uit de crisisjaren). De 20eeeuwse collectie is voor iedereen te bekijken en te lenen.

De onderzoeksopdracht

Het Kinderboekenhuis stelt graag zijn collectie beschikbaar voor onderzoek. De oriëntatie start met een ontvangst en rondleiding in het Kinderboekenhuis. Daarna kunnen studenten eigen keuzes maken voor onderzoek.

Te denken valt aan:

  • een onderzoek naar een thema (bijv. vaderlandse helden), schrijver, uitgever of type kinderboek
  • een vergelijking tussen historische en recente jeugdliteratuur op een bepaald aspect
  • de betekenis van boeken uit de eigen jeugd voor lezers
  • onderzoek naar beleid, educatie en ontsluiting van de collectie in vergelijking tot andere collecties
Kinderboekenhuis
Kinderboekenhuis

Onderzoek waar iets mee gebeurt

Het leuke van onderzoek in dit project is dat Het Kinderboekenhuis er ook graag echt iets mee wil doen. Daarom hoort ook tot de opdracht: een advies aan het Kinderboekenhuis en presentatie van je onderzoeksresultaten (in een zelf te kiezen vorm) voor een bepaalde doelgroep. Daardoor leer je ook hoe je onderzoek praktisch toepasbaar kunt maken en oefen je vaardigheden op het gebied van kennisvalorisatie. De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zal je daarbij ondersteunen.

Het Kinderboekenhuis ziet graag dat onderzoek helpt om:

  1. zwaartepunten in de collectie te ontdekken, waarop meer actief (aankoop)beleid gevoerd kan worden;
  2. mogelijkheden te creëren om de collectie beter in beeld te brengen voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld bezoekers in groepsverband of individueel, basisschoolkinderen).

Belangstelling?

Er is al onderzoek afgerond over meisjesboeken en loopt nog onderzoek naar andere onderwerpen in deze opdracht. Je kunt je laten inspireren door en voortbouwen op die resultaten. In het najaar van 2017 is er weer plaats voor nieuwe studenten. Meld je bij Sandra van Voorst om de mogelijkheden te bespreken.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2017 13:29