Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Communicatie in de Coöperatieve Wijkraad

Ma-scriptie/stage CIW

Sinds 2017 experimenteert de Gemeente Groningen met een nieuw democratisch concept: de Coöperatieve Wijkraad (CWR). In de Oosterpark bepaalt een lokale raad, bestaande uit 11 burgers en 6 raadsleden van de gemeente, de agenda en beheert zelf het budget. De Oosterparkers in deze raad zijn door een loting aangewezen, waardoor het een gevarieerde groep is geworden. Sinds maart 2018 is de CWR actief met kwesties die voor hen en de andere wijkbewoners belangrijk zijn. Het kan gaan over bijvoorbeeld hondenpoep en afval, maar ook over verkeersveiligheid of kinderspeelplaatsen. Zo’n 400 gelote Oosterparkers ondersteunen in een wijkraad in de vorm van een wijkpanel. Dit alles levert een interessant communicatievraagstuk op waaraan vele aspecten te onderzoeken zijn.

Uniek experiment

De Oosterparkwijk is de eerste wijk in Nederland met een coöperatieve wijkraad. Het is dan ook een experiment, waarin nog van alles nog kan veranderen. De Rijksuniversiteit Groningen is op allerlei manieren betrokken bij dit project. Het basisonderzoek richt zich vooral op de rol van de wijkraad. Hoe werkt deze vorm van lokale democratie en levert het een andere betrokkenheid en andere besluiten op?

Maar daarnaast is ook de communicatie met en in de wijk en het draagvlak dat de CWR er heeft interessant. Het experiment probeert namelijk de traditionele overheidscommunicatie (van burger naar overheid via formele kanalen) te veranderen in een situatie waarin het initiatief veel meer bij de burger ligt en ook andere – meer informele – kanalen kunnen worden gebruikt.

De onderzoeksopdracht

De projectleider van de Coöperatieve Wijkraad heeft de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie gevraagd om over deze communicatie tussen de wijkraad en de bewoners in de Oosterpark een studentonderzoek te starten.

Er zijn vele vragen die je daarbij zou kunnen onderzoeken die ook deels om een andere onderzoeksaanpak vragen. Natuurlijk hoort er literatuuronderzoek naar draagvlak erbij, maar je kunt je eigen accenten leggen.

  • Zo kun je je met een discoursanalytische bril (methode Klarenbeek) kijken naar het draagvlak in de wijk. Voelen de Oosterparkers zich vertegenwoordigd door de wijkraad? Hoe verloopt de communicatie tussen het wijkpanel en de wijkraad? Welke dynamiek levert dit op in de wijk tussen betrokken en minder betrokken bewoners? Aan jou om concepten als “je vertegenwoordigd voelen” en “betrokkenheid” concreet en meetbaar te maken.
  • Je kunt je ook via analyse meer richten op de gebruikte online communicatiekanalen. Wat gebeurt er op de website en in de Facebookgroep? Hoe bereik je ouderen die geen internet hebben? Welke adviezen zou je kunnen geven voor een effectievere communicatie?
  • Of leg je het accent meer op het grotere geheel en kijk je naar hoe dit experiment past in de veranderingen in de overheidscommunicatie van de afgelopen tijd en het omgaan met mondige burgers?

Dit zijn vragen waar jij mee aan de slag kan binnen een onderzoeksstage of scriptie (of een combinatie van beide). Er is voldoende ruimte om daarin je eigen keuzes te maken.

Wie zoeken we?

-         Je bent Ma-student Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), met interesse in lokale democratie en vernieuwing.
-         Je slaat graag onbegane wegen in en neemt het initiatief
-         Je weet hoe je interviews moet houden of gespreksgroepen moet organiseren met bewoners met een diverse achtergrond (opleiding, afkomst, geloof, leeftijd)
-         Je weet een abstract idee goed om te zetten in onderzoek en praktisch advies

Wat bieden we je?

-         Je advies is meteen toepasbaar
-         Je bouwt een handig netwerk op, zowel in de wijk, als binnen de gemeente
-         Je hebt de kans vorm te geven aan een uniek democratisch experiment
-         Je wordt ondersteund door de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie
-         Je leert belangrijke vaardigheden voor op de arbeidsmarkt: projectmatig denken, doelgericht communiceren, en het benutten van je kennis.

Over de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. De Wetenschapswinkel bemiddelt tussen jou en de organisatie en zorgt ervoor dat jij onderzoek doet dat ook realiseerbaar is en aansluit op je studie. Ook ondersteunen medewerkers je met het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt, zoals projectplanning en professionele communicatie. De Wetenschapswinkel plant altijd een startbijeenkomst in waarbij iedereen kennis met elkaar kan maken en aan het eind van het project presenteer je de resultaten aan je opdrachtgever.

Geïnteresseerd? Mail ons op tawi rug.nl
Laatst gewijzigd:14 december 2018 14:24