Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en CommunicatieStages & Afstudeerprojecten

Anderstalig onderwijs in Nederland

Bachelor- of masterscriptie of onderzoeksstage Applied Linguistics, Minorities & Multilingualism, ETC

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt in opdracht van de Stichting NOB en in samenwerking met de wetenschapswinkel Onderwijs masterstudenten Applied Linguistics of Minorities & Multilangualism of bachelorstudenten Europese talen en culturen voor een interdisciplinair onderzoek in samenwerking met studenten onderwijskunde.

De opdrachtgever: De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doet zij sinds 1980 in opdracht van het ministerie van OCW. Wereldwijd volgen ruim 13.000 kinderen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten Nederlandse school of partij voor afstandsonderwijs. In de meeste gevallen gaat het om lessen Nederlandse taal en cultuur als aanvulling op de lokale of internationale school. Een belangrijk doel daarbij is een terugkeer in het Nederlandse onderwijs voor leerlingen mogelijk te maken.

Poolse school
Poolse school

De opdracht

De Stichting NOB zou graag meer willen weten over hoe het onderwijs op verschillende buitenlandse scholen in Nederland vorm wordt gegeven, en hoe dat zich verhoudt tot de eisen die in de desbetreffende landen gelden. Daarin spelen zowel onderwijskundige als sociolinguïstische factoren een rol.

Het precieze onderzoek is flexibel invulbaar. Vanuit de taalwetenschap valt te denken aan:

 • Hoe wordt het taalonderwijs vormgegeven (analyse van lesmateriaal en observaties van lessen)?
 • Welke motivatie en doelen hebben ouders en kinderen ten aanzien van het te bereiken taalniveau (interviews)?
 • Hoe proberen ze dat niveau te bereiken en is dat effectief (interviews en toetsen)?
 • Welke rol speelt de omgevingstaal (in dit geval het Nederlands) en wordt er een verband gelegd tussen omgevingstaal en doeltaal (interviews, observaties en analyse lespraktijk)?

We zouden bij deze opdracht graag willen proberen studenten Onderwijskunde en Taalwetenschappen samen laten werken, zodat ze van elkaar kunnen leren en een gezamenlijk een completer beeld van de buitenlandse scholen in Nederland kunnen geven. Er zijn 8 bachelorstudenten Onderwijskunde die zich in een groep met dit onderzoek in het kader van hun bachelorscriptie bezig zullen houden . Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, waarbij natuurlijk voor ogen wordt gehouden dat iedereen een individueel eindproduct aflevert. Op die manier kan vastgesteld kan worden dat de student aan de eisen van de opleiding voldoet en kunnen planning zonder problemen uiteenlopen.

Wie zoeken we?

Studenten die:

 • Interesse hebben in meertaligheid en taalonderwijs
 • Initiatiefrijk zijn
 • Interesse hebben in interdisciplinair onderzoek en graag samenwerken
 • Bij voorkeur vaardig zijn in een van de talen waarvan een anderstalige (zaterdags)school in Nederland gevestigd is (zie o.a. http://www.meertalig.nl/index.php/links/t1-leslocaties)
 • Goed en toegankelijk kunnen schrijven

Rol van de wetenschapswinkel

 • De wetenschappelijke begeleiding in dit project is in handen van je begeleidende docent. Maar omdat het een interdisciplinair project voor een externe opdrachtgever betreft, zal de wetenschapswinkel het proces verder ondersteunen. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen en dragen mede zorg voor de (vervolg)planning en publicatie.
 • Start: februari 2015  
 • Locatie: Groningen en afhankelijk van de anderstalige school/scholen die in het onderzoek betrokken worden diverse locaties
 • Geïnteresseerd? Neem contact op met Saskia Visser, s.j.visser@rug.nl, 050-3635271
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:45
printView this page in: English