Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten

Communicatieplatform met zorgcliënt centraal

Wanneer je langdurig zorg nodig hebt, heb je vaak te maken met een heel netwerk aan zorgverleners, vrijwilligers, vrienden en familieleden die je helpen. Het is vermoeiend om iedereen elke keer hetzelfde uit te moeten leggen en alles zelf te regisseren. Daarom levert OZOverbindzorg een ondersteunende dienst voor het regelen van je eigen zorgzaken. Zo kun je via het digitale platform zelf aangeven wie er betrokken is rondom jouw zorg of hulpplan. Zodat alle betrokkenen tegelijkertijd op de hoogte zijn van belangrijke updates. Inmiddels maken meer dan 100.ooo mensen gebruik van OZOverbindzorg en blijkt het bij acute gezondheidsproblemen ook goed te werken. Maar kan het communicatieplatform meer betekenen? De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt een student communicatie- en informatiewetenschappen om de interessante wereld van de netwerkzorg in te duiken. Dit is je kans om te ontdekken hoeveel een communicatie- platform kan bijdragen aan het welzijn van mensen.

De vraag van opdrachtgever Stichting OZOverbindzorg

OZOverbindzorg is begonnen met het platform voor de ouderenzorg. Al snel kwam er behoefte vanuit andere doelgroepen naar gebruik van het systeem, vaak geïnitieerd door een verantwoordelijke instantie, zoals de ggz, gemeenten, onderwijs en jeugdhulp. Het platform wordt vooral in Midden- en Oost-Nederland, waar het ontstond, veel gebruikt. Maar in 10 jaar tijd is OZOverbindzorg een landelijk opererend bedrijf geworden met 17 mensen in dienst. De Stichting OZOverbindzorg staat los van het bedrijf, zodat een vernieuwende en kritische blik met de cliënt centraal mogelijk blijft.

Hoewel OZOverbindzorg bestaat onder regievoering van de cliënt, is het vaak de professional die het hulpnetwerk aanmaakt voor de cliënt. De fysieke gezondheid van en de professionele hulpverlening aan de cliënt komt daardoor gemakkelijk voorop te staan. Maar vanuit de wetenschap en vanuit zorgvragers worden er kritische kanttekeningen gemaakt over de benadering van ziekte anno 2021. Er zou meer aandacht mogen zijn voor psychische en sociale aspecten en zingeving. Mensen met een goed sociaal vangnet ervaren bijvoorbeeld meer kwaliteit van leven en zijn veerkrachtiger. Het lijkt voor de hand te liggen om het digitale platform van OZOverbindzorg daarvoor ook in te zetten. Maar zijn cliënten, zorgverleners en het informele netwerk zich daar ook van bewust? Zijn er aanpassingen in het digitale systeem voor nodig? Of liggen de behoeften eerder op het gebied van goede informatievoorziening en/of scholing?

De stichting wil graag een antwoord op de volgende hoofdvraag: Hoe kan OZOverbindzorg bijdragen aan de (bewustwording in) netwerkvorming rondom mensen met een hulpvraag, zodanig dat er aandacht is voor de mens in alle dimensies; fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel?

Wat kun je onderzoeken?

De Stichting OZO-verbindzorg is geïnteresseerd in antwoorden op de volgende deelvragen:

● Hoe ervaren huidige gebruikers de wijze waarop hun huidige netwerk wordt aangemaakt? Is er voldoende aandacht voor de verschillende levensdimensies? Hoe willen mensen hierover geïnformeerd worden? Zijn gebruikers zich bewust van de mogelijkheid om in het netwerk mantelzorgers/hulpverleners gericht op de dimensies sociaal en spiritueel/zingeving toe te voegen?Kan aandacht voor de verschillende levensdimensies bijdragen aan de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven voor de cliënt? En wat zou OZOverbindzorg daaraan bij kunnen dragen?

● Kan een nieuw ontwerp in het systeem van OZOverbindzorg aan de bewustwording van netwerkopbouw betr. de verschillende levensdimensies bijdragen? Aan welke voorwaarden dient dit te voldoen? Wanneer is het uitnodigend, aansprekend en toegankelijk in inhoud en vormgeving?

● Hoe kan de overige dienstverlening van OZOverbindzorg hieraan bijdragen? Denk aan bijvoorbeeld scholingen zorgprofessionals, empoweren cliënten in OZOverbindzorg?

Met behulp van literatuur- en brononderzoek breng je de situatie in kaart. Daarna maak je een kwalitatieve analyse van de wensen en mogelijkheden via interviews met professionals, cliënten en mantelzorgers. Ook kun je het communicatiesysteem analyseren en aanbevelingen doen voor aanpassingen. Om daar goed zicht op te krijgen behoort een combinatie met een stage bij OZO-verbindzorg tot de mogelijkheden. Naast je scriptie zien we graag een praktisch product dat OZO-verbindzorg kan gebruiken, daarbij kun je denken aan een publiekssamenvatting met aanbevelingen of een kort adviesrapport.

Wie zoeken we?

● Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen met een interesse in gezondheidscommunicatie in de brede zin.

● Studenten die op zoek zijn naar een maatschappelijk relevant thema voor hun bachelor- of masterscriptie, eventueel gecombineerd met een stage bij OZOverbindzorg

● Communicatieve, betrokken studenten die willen toepassen wat ze weten, zelf willen leren, samenwerken en hun horizon verbreden.

● Internationale studenten zijn welkom in this project, maar omdat alle documenten en communicatie in het Nederlands zijn, is een goede beheersing van het Nederlands noodzakelijk.

● Reis- en onkostenvergoeding is beschikbaar.

Laatst gewijzigd:07 februari 2022 16:52