Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Language learning histories

Talencentrum
Talencentrum

Hoe leer je een vreemde taal? Daarvoor is helaas niet een recept dat voor iedereen tot snelle successen leidt. Iedereen neemt zijn eigen kennis van moedertaal en andere talen mee, zijn eigen motivatie, geschiedenis, karakter, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Maar als je een taal probeert te leren heb je ook te maken met een omgeving die je wel of niet ondersteunt, een leraar, een methode. Door al deze factoren hebben alle taalcursisten een eigen verhaal, een eigen Language Learning History (LLH). Je bewust worden van je eigen LLH helpt om niet elke keer dezelfde fouten te maken, te zoeken naar een voor jou stimulerende omgeving en te zorgen voor een persoonlijke efficiënte aanpak waarbij je gemotiveerd blijft. Kennis van die persoonlijke verhalen helpt ook talendocenten om de cursisten beter te begeleiden in hun pogingen om de taal te leren.

Language Learning Histories bij het Talencentrum

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen geeft taalcursussen aan veel verschillende cursisten, van RUG-studenten die werken aan hun Engels tot immigranten die Nederlands willen leren. Ze zijn zich bewust van de verschillende LLH’s die deze cursisten hebben en proberen daar rekening mee te houden. Maar zouden ook anderen niet kunnen profiteren van deze verhalen? Veel verhalen houden je namelijk een spiegel voor, van je eigen leerproces en de manier waarop je anderen kunt helpen om een taal beter te leren. Daarom zocht het Talencentrum contact met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie.

Studenten schrijven een boek

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie schakelde studenten uit de minor toegepaste taalwetenschap in om verschillende LLH’s op te sporen en op te schrijven. Ze gingen op bezoek bij een cursus van het Talencentrum en interviewden cursisten. Voor velen ging er een nieuwe wereld open. Als eindopdracht voor het college rond meertaligheid verbonden ze hun interviews aan de kennis die ze in het college hadden opgedaan. Dit resulteerde in 50 artikelen, waarvan een selectie wordt gemaakt om uit te geven in een boekje. Op deze manier hopen we dat er meer mensen kunnen profiteren van de persoonlijke verhalen van heel verschillende taalcursisten. In het najaar van 2013 verwachten we het uit te kunnen geven.

Start : februari 2013

Locatie : Groningen

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:45
printView this page in: English