Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Menu

Over ons

Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doen maatschappijgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van verschillende (non-profit) organisaties. Ook bemiddelen de Wetenschapswinkels in onderzoeks- of onderwijsprojecten binnen hun netwerk op basis van de inhoud van de gestelde vragen. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bemiddelt in vragen op het brede terrein van de letteren disciplines.

Na drie interessante projecten rondom het klooster Thesinge, viel het ons op dat er veel kennis en kunde over kloosters en het kloosterleven in Groningen in onze provincie aanwezig is, maar veelal versnipperd. De klooster kennismiddag is tot leven geroepen om deze kennis bij elkaar te brengen.

De lekenkerk van Klooster Ter Apel
De kanunnikenkerk van Klooster Ter Apel
Museum Klooster Ter Apel

Museum Klooster Ter Apel is een voormalig Kruisherenklooster ‘Domus Novae Lucis’ uit 1465. Het enige nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster in Nederland. Ter Apel is het laatste klooster dat in Groningen werd gesticht, maar de enige van de 34 die de provincie in de Middeleeuwen heeft geteld, dat nog als klooster herkenbaar bewaard is gebleven. Dit UNESCO ‘top 100-monument’ is nu een museum met boeiende tentoonstellingen. In de kloostertuin staan meer dan 200 plantensoorten en in de kloosterwinkel vind je bijzondere producten. Meer informatie over het kloostermuseum vindt u via de link.

Laatst gewijzigd:22 juni 2022 10:20