Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Kinderboeken van vroeger

In het Groningse Winsum staat het Kinderboekenhuis, met een collectie van 30.000 oude en meer recente kinderboeken. Het is een schatkamer waarin van alles te ontdekken valt. Daarom nodigt het Kinderboekenhuis graag studenten uit om onderzoek te komen doen. Natuurlijk hoort er dan ook bij dat de studenten delen wat voor bijzondere vondsten ze doen en meedenken over hoe die resultaten aan nieuwsgierige bezoekers getoond kunnen worden. Er doen 4 studenten Nederlandse Letterkunde onderzoek met jeugdliteratuur uit het Kinderboekenhuis (3 MA-studenten en 1 BA-student). Hieronder leest u meer over hun onderzoek.

Openstaand project: De representatie van Zwarte Piet in kinderboeken

Een van de kinderboeken over Zwarte Piet
Een van de kinderboeken over Zwarte Piet

De laatste jaren wordt er veel gediscussieerd over (het uiterlijk van) Zwarte Piet. Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet laten elk jaar vanaf het moment dat de Sint voet aan Nederlandse wal zet weer van zich horen. Maar hoe wordt Zwarte Piet gerepresenteerd in kinderboeken vanaf 1900? Doel van dit onderzoek is om de representatie van Zwarte Piet in de kinderboeken in kaart te brengen en zo eventuele trends op te merken. Heeft het zwartepietendebat invloed op hoe Zwarte Piet in kinderboeken wordt geportretteerd? Bekijk voor meer informatie onze openstaande projecten.

Vier studenten hebben hun onderzoek inmiddels afgerond:

- Masterstudente Yolanda Haan-Leinenga's project ging over Meisjesboeken: Oppervlakkige romantiek of meer?
- Masterstudente Jonna Mager analyseerde 10 boeken met als thema: Migranten in kinderboeken: stereotype of spiegel van de tijd?
- Masterstudente Maaike Bakker ging dieper in op het thema: Zeehelden in de historische jeugdboeken van Pieter Louwerse
- Bachelorstudente Jeltsje van der Mark schreef voor haar scriptie over de Vermenselijking van dieren in kinderboeken over Reynaerd de vos.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 10:25