Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Kennisdossiers Kennisdossier: Meertaligheid

Anderstalige weekendscholen in Nederland

In Nederland worden thuis ruim 96 talen gesproken. Veel van deze talen worden door migranten gebruikt en overgedragen aan hun kinderen. Dat is echter niet altijd gemakkelijk. Steeds meer tweede en derde generaties raken hun meertaligheid kwijt. Daarom zijn weekendscholen in het leven geroepen om ouders te helpen, ze bestaan in diverse vormen voor verschillende talen. Op een vraag van de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) naar hoe dit soort scholen in Nederland functioneren, deden twee studenten een onderzoek naar de Servische en Russische weekendscholen.

Enthousiasme op de Servische zaterdagschool
Enthousiasme op de Servische zaterdagschool
Andrej Palmen schreef zijn scriptie over Servische weekendscholen
Andrej Palmen schreef zijn scriptie over Servische weekendscholen

Servische scholen

De tweetalige Andrej Palmen (Servisch & Nederlands) verdiepte zich voor zijn Masterscriptie Multilingualism in de Servische weekendscholen. Zijn onderzoek is een combinatie van een literatuurstudie met veldwerk bij de Servische zaterdagscholen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De studie belicht de organisatie van deze scholen en onderstreept hun belang in theorie en praktijk. Daaruit blijkt dat het voornaamste doel van de weekendscholen het overbrengen van de Servische taal is. Daarnaast leren de kinderen wat over de geschiedenis van het land en de cultuur. Daar hebben de leerkrachten zo’n drie uur per zaterdag/zondag voor. Het is beperkt, zeker in het licht van het verleden toen er in heel Nederland grote en goed gefinancierde Joegoslavische scholen bestonden.

De ondervraagde ouders zijn blij met de Servische school, omdat er thuis vaak geen momenten zijn om effectief stil te staan bij het leren van de taal. De belangrijkste reden voor ouders om hun kinderen naar de scholen te sturen, is dat ze helpen de kinderen bewust te worden van hun Servische identiteit. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de kinderen Servisch leren om met familieleden in de thuistaal te communiceren. En dat die redenen ook werkelijk van belang zijn voor een goede ontwikkeling van meertalige kinderen, wordt wetenschappelijk ondersteund, zo blijkt uit Andrejs literatuurstudie.  

Meer weten over dit onderzoek? Lees de scriptie

Onlangs verscheen er een blog van Andrej over zijn onderzoek op Meertalig.nl

Julija onderzocht Russische zaterdagscholen
Julija onderzocht Russische zaterdagscholen

Russische scholen

Een kleiner onderzoek werd gedaan door de meertalige Research Masterstudent Linguistics Julija Danu (Russisch, Lets, Engels). Zij legde contact met de Russische zaterdagschool in Groningen uit eigen interesse en de drang om meer onderzoekservaring in de praktijk op te doen.

Julija bezocht de Russische zaterdagschool in Groningen en voerde gesprekken met directeuren, leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij andere Russische scholen in Nederland. Er zijn in het totaal twaalf Russische scholen in Nederland, die min of meer vergelijbaar zijn. Uit Julija's onderzoek blijkt dat deze Russische scholen onderwijs leveren van goede kwaliteit en ondersteund worden door kleine gemeenschappen. Ze worstelen met beperkte financiële middelen en grote verschillen in taalniveaus en leeftijden van hun leerlingen, maar het enthousiasme en de professionaliteit van directeuren, leerkrachten en ouders is enorm.

Ze beschreef de gang van zaken daar in een kort rapport en een blog voor meertalig.nl

Laatst gewijzigd:07 maart 2022 15:35