Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Over de Wetenschapswinkels

Onderzoek naar lokale binding van bedrijven in Tynaarlo

3 juni 2005

De Wetenschapswinkel voor Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente Tynaarlo. De reden hiervoor was dat er beleidsmatige onduidelijkheid bestaat of de bedrijventerreinen enkel bestemd zijn voor lokale bedrijven of niet. Het onderzoek richtte zich op de feitelijke lokale oriëntatie van bedrijven en concludeert dat er veel niet-lokaal gebonden bedrijven gevestigd zijn binnen de gemeente Tynaarlo en op het belangrijkste bedrijventerrein de Vriezerbrug. Ook bleek zo’n 30 procent van de bedrijven niet uit Tynaarlo afkomstig te zijn. Een meer eenduidige beleidsvisie gedragen door overheid en bevolking lijkt gewenst. 

Uit de regiovisie Groningen Assen spreekt duidelijk dat er voor de gemeente Tynaarlo vooral een rol is weggelegd op het gebied van natuur en lokale bedrijvigheid, als groene buffer tussen de steden Assen en Groningen. Maar in het POPII en het Kompas voor het Noorden is het gebied langs de A28 en de spoorlijn, waarbinnen het bedrijventerrein Vriezerbrug ligt, onderdeel van een economische kernzone in het Noorden. In een kernzone is een veel dynamischer ontwikkeling mogelijk. De gemeente zelf zegt dat er de komende jaren, voor alle bedrijventerreinen in de gemeente, alleen plaats zal zijn voor lokale bedrijven.  

Feiten over lokale bedrijven onderzocht

Machiel Adema student Economische Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen deed voor de Wetenschapswinkel onderzoek naar de feiten. Hij verstuurde een enquête naar alle bedrijven op een bedrijventerrein in de gemeente Tynaarlo. Om de gegevens van de gemeente Tynaarlo te kunnen vergelijken zijn er ook enquêtes verzonden naar bedrijven op bedrijventerreinen in de plaatsen Groningen (Kranenburg en Eemspoort) en Assen (Kloosterveen, Oudegrachtpad en Peelerpark). In totaal zijn er 318 enquêtes verstuurd; de bevredigende respons was 30 procent. Om het wel of niet lokaalgebonden zijn van een bedrijf te toetsen is gevraagd waar de afzetmarkt van het bedrijf is en wat de herkomst van het personeel en de toeleveranciers is.  

Lokale binding beperkt

Uit de gegevens blijkt dat op het bedrijventerrein de Vriezerbrug en ook op de andere bedrijventerreinen in de gemeente zich niet meer lokaalgebonden bedrijven bevinden dan in Groningen en Assen. Integendeel zelfs, de herkomst van de omzet, toeleveranciers en personeel komt voor bedrijven uit de gemeente Tynaarlo slechts voor ongeveer 20 procent uit de gemeente zelf. Dit percentage is lager dan op vergelijkbare terreinen in Groningen en Assen. Daarnaast zou iets meer dan de helft van alle bedrijven minstens even tevreden zijn met een vestigingsplaats elders (bijvoorbeeld Groningen of Assen). Tenslotte bleek zo’n 30 procent van de bedrijven op terreinen in Tynaarlo (met name Vriezerbrug) afkomstig uit Groningen en Assen. 

Gewone snelweglocatie?

Als Vriezerbrug wordt gezien als een ‘gewone’ snelweglocatie dan zijn de uitkomsten van het onderzoek volstrekt logisch - zeker gegeven de geringe economische massa van Tynaarlo. Als Vriezerbrug wordt gezien als een bedrijventerrein voor de lokale bedrijvigheid in Tynaarlo is deze uitkomst verrassend.

Een meer eenduidige beleidsvisie - gedragen door overheid en bevolking - lijkt gewenst.

 

Noot voor de pers

Informatie

- Machiel Adema, student-onderzoeker, tel: 06-42928717, email: machieladema hotmail.com

- Prof.dr. Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse (begeleider FRW), tel. (050) 363 3765, e-mail: jouke.van.dijk rug.nl

- drs. Frans Sijtsma, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050) 363 37 54, e-mail: somar rug.nl (werk), of tel. (0511)473443 (privé)

 

Rapportgegevens

Bedrijventerreinen in Tynaarlo – In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden? Machiel Adema, 2005. Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde (Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde EC 152). ISBN 90-5803-046-6.

Het rapport is verkrijgbaar bij de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde of te downloaden via www.rug.nl/wewi/nieuws/publicaties

 

IEB/FS/fax/  

 

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12