Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Over de Wetenschapswinkels

[ Oernatuur met grote beesten ]

In landschapsbeheer en natuurontwikkelingsprojecten zijn de grote grazers onontbeerlijk geworden. Waar mogelijk worden bedreigde wilde soortenopnieuw uitgezet, in de hoop dat de aantallen weer gaan toenemen. Bij gebrek aan voldoende wilde dieren zet men ook geharde landbouwrassen in, zoals Schotse Hooglanders en IJslandse pony’s, of surrogaten voor uitgestorven soorten, zoals Heckrund (voor de oeros) en Konik (voor het wilde paard). Daarmee wordt de natuur een stuk spannender, terwijl tegelijkertijd de beheerskosten dalen.

Problemen ontstaan als er ziekten uitbreken. De strenge regelgeving, die onze exportpositie moet beschermen vereist massaal afslachten van dieren bij een uitbraak van varkenspest of mond en klauwzeer. Ook wilde dieren en de dieren van de kinderboerderij en in de dierentuin. Zelfs beschermde, met uitsterven bedreigde dieren zouden volgens de wet onder bepaalde omstandigheden zonder pardon moeten worden afgemaakt.

De Wetenschapswinkel Biologie onderzocht de mogelijkheden voor een natuurvriendelijker regelgeving. Opdrachtgever is de Large Herbivore Foundation, een door het Wereld Natuurfonds in het leven geroepen stichting, die zich speciaal bezighoudt met landschapsbeheer en herstel met hulp van grote grazers.

Natuurbeheerders en landbouw hebben beide belang bij het voorkómen van veeziekten. Het risico dat een uitbraak onder landbouwhuisdieren ook wilde dieren besmet is overigens veel en veel groter dan andersom. Na de laatste mond en klauwzeer epidemie is de wet aangepast, zodat beschermde dieren en dierentuindieren, weliswaar onder strikte voorwaarden, mogen worden ingeënt bij een uitbraak. Maar Schotse Hooglanders en Heckrunderen moeten er nog steeds aan geloven, omdat ze voor de wet als landbouwhuisdieren gelden. Uit het onderzoek blijkt, dat zelfs bij zeer besmettelijke ziekten als mond en klauwzeer en varkenspest het risico beheerst kan worden en de exportpositie beschermd, zonder dat de wilde en in natuurreservaten gehouden dieren daarvan het slachtoffer hoeven te worden.

Butter, Maureen E. and Karin Prent. Nature Conservation and Veterinary Problems: Issues and Options. With case studies of foot and mouth disease and classical swine fever. Biologiewinkel rapport 68, april 2005. www.rug.nl/wewi , tel 050 3637657.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12