Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops

Maatschappelijke impact middels participatief praktijkonderzoek

Aan de kwaliteit van het onderzoek en de aanbevelingen ligt het niet, maar toch veranderd er weinig in de concrete praktijk; de maatschappelijke impact blijft met andere woorden beperkt. Is al het werk dan voor niets geweest? Herkent u deze situatie en bent u nieuwsgierig naar de manier waarop de maatschappelijke impact van uw onderzoek vergroot kan worden? Heeft u al eens gedacht aan manieren waarop de doelgroep op actieve wijzen betrokken kan worden bij het onderzoek? Of zelfs aan de mogelijkheid om hen als (mede)onderzoekers te laten participeren?

Praktijkgericht onderzoek, of onderzoek naar vraagstukken uit de praktijk veronderstelt bijna altijd een menselijke en sociale factor. Er zijn, met andere woorden, altijd mensen betrokken bij het te onderzoeken probleem/vraagstuk. De neiging binnen onderzoek is veelal om over deze sociale aspecten iets te zeggen. Respondenten krijgen vaak wel de gelegenheid hun perspectief te delen, maar vervolgens blijft het voor hen onduidelijk (of onzichtbaar) wat daarmee wordt gedaan. Totdat er een rapport verschijnt waar zij zich of niet in herkennen of vervolgens weinig mee kunnen. Er zijn dan ook tradities die pleiten voor onderzoek met en in sommige gevallen zelfs door de mensen die onderdeel uitmaken van de betreffende sociale context.

Binnen deze workshop gaan we in op de theoretische achtergronden en praktische uitwerking van participatief praktijkonderzoek. We starten met het verkennen van de wetenschapsfilosofische uitgangspunten. Vervolgens distilleren we op basis hiervan een aantal richtinggevende principes, en kijken naar de praktische uitwerking hiervan. Hierbij wordt u ook uitgedaagd om aan de slag te gaan met uw eigen casus en ervaringen.

Gijs Verbeek, namens ActieonderzoekAnders, is onderwijskundige, tweedegraads biologieleraar en schreef onlangs, samen met prof. dr. Petra Ponte, Participatie in het onderwijs: onderzoek met en door leerlingen (Verbeek & Ponte, 2014).

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:45