Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Zelfstandigheid jongvolwassenen neurotypische groep vergeleken met autisme in multiplex gezin

Context: de Academische Werkplaats Autisme ‘Reach-Aut’

Academische Werkplaats Autisme (AWA) Reach-Aut ontsluit, verbindt en bundelt reeds aanwezige en nieuwe kennis van cruciale zorg- en behandelvragen van mensen met autisme. Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. De AWA wil hier verandering in brengen. Reach-Aut stemt haar programma af met Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! zodat resultaten en producten elkaar aanvullen. ZonMw heeft voor beide werkplaatsen een subsidie toegekend.

Academische Werkplek Autisme Reach-Aut
Academische Werkplek Autisme Reach-Aut

Achtergrond

Een deelproject van de AWA richt zich op de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jong volwassenen (16-30 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) uit gezinnen met één of meerdere ouders met ASS binnen de hele range van intelligentie en wonend bij hun ouders, zelfstandig of in een beschermde woonvorm. Participatie in de maatschappij voor mensen met ASS is niet eenvoudig. Er zijn aanwijzingen dat het voor jongeren uit gezinnen waarbij één of meerdere ouders ook een ASS heeft, moeilijker is om tot succesvolle zelfstandigheidsontwikkeling te komen. Dit project wil mensen met beperkingen als gevolg van ASS helpen beter te functioneren zodat ze, met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en hun vrije tijd besteden in de omgeving van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Om mensen met ASS daarin goed te kunnen begeleiden, is het van belang te weten wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn. De uit dit onderzoeksproject te verkrijgen informatie dient drie doelen:


  1. identificatie van de mate waarin deze jongeren zelfstandig functioneren en de factoren die dat beïnvloeden, in het bijzonder voor multiplex gezinnen;
  2. kennis van deze beïnvloedende factoren verspreiden onder mensen met ASS, hun familie en betrokken professionals en
  3. een basis vormen voor ontwikkeling instrumenten en interventies die nauw aansluiten bij de kenmerken van de doelgroep.

Opdracht

Soraya Visser is masterstudent Taalwetenschappen. Ze helpt mee aan dataverzameling en –analyse en geeft eerste ideeën over het vertalen van de resultaten voor verschillende doelgroepen (mensen met autisme, ouders, behandelaren).

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners zijn: Jonx l Lentis
Dr. l.D.C. (Inge) van Balkom, projectleider namens Leo Kannerhuis Nederland en
Dr. S. (Sigrid) Piening, onderzoeker) en franchisepartners binnen Leo Kannerhuis Nederland.
De volgende veldpartners zijn inhoudelijk meer betrokken dan andere veldpartners gezien hun
specifieke expertise:
Dr. J.A. (Jeanet) Landsman Afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van UMCG,
drs. K.M.A. (Karin) Kalverboer Zorginnovatieforum (ZIF).
Om te zorgen dat de stem van mensen met ASS goed gehoord wordt, is speciaal voor dit project
een kenniskring samengesteld en betrokken die bestaat uit een groep mensen met ASS en
hun naasten.

Meer informatie: Dr. J.A. Landsman | Senior onderzoeker en projectleider |

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09