Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

‘Tussenhuis’ in de stad Groningen, inventarisatie van de context

Is er behoefte aan en is het haalbaar?

In de kern is een Tussenhuis een laagdrempelige, kleinschalige (max 5 gasten), 24-uurs-voorziening in de stad Groningen waar iemand tijdelijk kan verblijven (met een maximum van 2 tot 3 weken).

Potentiele gasten van het Tussenhuis zijn:

  • Mensen die na ontslag uit het ziekenhuis (nog) niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en hier weer op krachten kunnen komen;
  • Mensen van wie de mantelzorgers respijt nodig hebben;
  • Mensen die een tijdelijke plek nodig hebben, omdat hun mantelzorger (plotseling) uitvalt.

Het Tussenhuis wil een warme en gezellige plek bieden aan haar gasten. Het Tussenhuis is een voorziening waar vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse organisatie van het huis en waar nodig ondersteuning bieden aan gasten. Uitgangspunt van het Tussenhuis is dat gasten de regie over hun eigen leven houden en in staat zijn dit eventueel samen met hun mantelzorgers, vrienden én de vrijwilligers het Tussenhuis vorm te geven. Huisarts, thuiszorg of andere relevante partners kunnen aanvullende diensten verlenen.

In de huidige fase heeft het projectteam onderzoek nodig waarin de maatschappelijk context geschetst wordt op het gebied van de decentralisatie AWBZ en Kortdurende opvang naar de Wmo. Wat betekenen de actuele ontwikkelingen voor de zorg en de opvang van de bovengenoemde potentiële gasten?

Daarnaast is het van belang om met partijen die contact hebben met potentiële gasten (de zogenoemde sleutelfiguren) van het Tussenhuis te inventariseren hoe zij de bovengenoemde ontwikkelingen zien en hoe zij inschatten wat dit betekent voor de behoefte aan het Tussenhuis en de verdere inhoudelijke ontwikkeling. Hoe zien sleutelfiguren de behoefte aan een Tussenhuis en de haalbaarheid ervan?

Een andere relevante vraag is: Wat maakt het verschil van het burgerinitiatief Tussenhuis ten opzichte van al andere bestaande zorg en opvangvoorzieningen en initiatieven?

Van de student wordt verwacht dat deze een uitgewerkt onderzoeksvoorstel uitwerkt over de genoemde vragen, inclusief een plan van aanpak. Dat gebeurt in samenspraak met de opleiding, de wetenschapswinkel en het projectteam.

Het onderzoek levert een beschrijving op van de maatschappelijke en beleidsmatige context waarin de ontwikkeling van het Tussenhuis zich beweeg. Daarnaast geeft het een goed beeld van de belangrijke sleutelfiguren en hoe zij de ontwikkeling van een Tussenhuis als burgerinitiatief waarderen en inschatten. Verder beschrijft het de (toekomstige) behoeften van burgers (mantelzorgers, mensen die herstellen) aan een Tussenhuis. Tenslotte geeft het onderzoek aanbevelingen voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het Tussenhuis (do’s en don’ts ).

Geïnteresseerd? Neem contact op met dr. J. (Jolanda) Tuinstra.

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09