Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Sterke vrouwen in Tuikwerd, Delfzijl

In september 2015 is het project ‘Sterke vrouwen in Tuikwerd’ gestart. Tuikwerd is een achterstandswijk in Delfzijl waar veel alleenstaande vrouwen/moeders wonen die vaak met dezelfde problemen in aanraking komen. Weinig tot geen geld, problemen met de opvoeding, pubers die verslaafd zijn, slechte samenwerking met instanties, relatieproblemen, enz. In Tuikwerd bestaat bovendien weinig sociale cohesie, er is wantrouwen naar elkaar en naar de formele hulp en zorg. Met het project komen verschillende vrouwen uit de wijk in contact met elkaar. De vrouwen bepalen zelf waar ze bij elkaar samenkomen en met welk (sub)doel, wat ze gaan doen en waarover de bijeenkomst gaat. Het grote doel is om elkaar te leren kennen, elkaar op te bouwen en te versterken en professionals in te schakelen wanneer dat passend is.

Kirsten van Apeldoorn, student Psychologie heeft de ervaringen van de vrouwen bestudeerd en ook de verwachtingen en ervaringen van professionals in de wijk. Vervolgens heeft ze de resultaten van haar studie voorgelegd en besproken in een slotbijeenkomst met zowel vrouwen en professionals.

Binnenkort verschijnt de scriptie die Kirsten heeft geschreven over haar onderzoek.

Meer informatie: Jolanda Tuinstra

Project in Tuikwerd, Delfzijl
Project in Tuikwerd, Delfzijl
Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09