Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

‘Slim Leven’ in de stad Groningen

Een procesevaluatie naar succes- en faalfactoren van een startend leefstijlproject

Het project Slim Leven is een leefstijlproject dat wordt opgezet en uitgevoerd in de wijk Vinkhuizen in Groningen. In het project werken veel organisaties en vrijwilligers samen, gecoördineerd door buurtwerk van de MJD.

Slim Leven streeft verschillende doelen na. Om te beginnen individuele doelen van deelnemers: een gezondere leefstijl, die op veel manieren bereikt worden. Het centrale idee bij Slim Leven is, dat vrijwillige ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen en groepsactiviteiten van deelnemers om een gezonde leefstijl te bereiken. Daarmee komt ook een tweede doel in beeld, dat te maken heeft met sociale participatie op wijkniveau.

Tenslotte is een doel dat er op het gebied van Slim Leven samen wordt gewerkt met alle belangrijke sleutelfiguren in de wijk om het project te doen slagen.

Elke deelnemer krijgt een persoonlijk begeleider waarmee doelen worden afgesproken en een bijpassen programma met activiteiten voor drie maanden. Na deze drie maanden worden de doelen besproken, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Na deze evaluatie kan de deelnemer nog steeds gebruik maken van de diensten van een persoonlijke begeleider.

Op dit moment bevindt het project zich in de opstartende fase. De komende tijd is een procesevaluatie nodig, waarin op verschillende niveaus’ de succes- en faalfactoren in kaart worden gebracht. Op basis van de uitkomsten van de procesevaluatie kunnen onderdelen van het project worden aangepast.

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09