Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Case-studies van Q-koorts patiënten en hun ervaringen met alternatieve behandelingen

Tussen 2007-2011 werd Nederland getroffen door de grootste Q-koorts-epidemie ooit (2-3% bevolking). Het epicentrum lag in Noord-Brabant, maar Q-koorts is een ziekte die in het hele land voorkwam en voorkomt. De stichting Q-support adviseert en begeleidt patiënten met chronische Q-koorts en met het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom (QVS), en initieert bovendien onderzoek daarnaar. Na een acute Q-koortsinfectie ontwikkelt ruim 20% van de mensen langdurig klachten van vermoeidheid. Als deze moeheid langer dan 6 maanden blijft bestaan en er geen andere verklaring voor is, noemen we dit QVS. QVS gaat gepaard met een hoge ziektelast, beperkingen in het dagelijks leven en langdurig werkverzuim. Patiënten ervaren vaak ook andere, sociale en psychosomatische, klachten. Een relatief klein aantal mensen (ca. 1-2% van de totale populatie acute Q-koorts patiënten) krijgt chronische Q-koorts. Anders dan de QVS patiënten dragen zij de levende bacterie met zich mee. Deze mensen hebben in eerste instantie niet altijd duidelijke klachten, maar onbehandeld kan de chronische Q-koorts dodelijk zijn.

Q-support
Q-support

Vanuit patiënten zijn er vaak vragen over welke behandelingen er bestaan die de kwaliteit van hun leven, vitaliteit en veerkracht kunnen verhogen, dan wel klachten doen verminderen. Zij zijn daar zowel binnen het de reguliere gezondheidszorg als binnen het ‘alternatieve’ circuit naar op zoek. Men hoort of leest over de relatie met bij voorbeeld voeding of voedingssupplementen, klassieke homeopathie, licht- en magneetveldtherapie (‘meridiaan diagnostiek’), APS-therapie bij pijnbestrijding, orthomoleculaire therapie e.a. benaderingen. Organisaties beweren Q-koortspatiënten met succes te hebben behandeld, en ook Q-koortspatiënten komen met positieve of negatieve verhalen die zij graag zouden delen.

De Stichting heeft besloten een aantal (meervoudige) case studies te laten uitvoeren naar de ervaringen van Q-koortspatiënten met ‘alternatieve’ behandelingen. Deze bijzondere, kwalitatieve onderzoeksstrategie bestudeert verschijnselen in hun natuurlijke omgeving en beperkt zich tot één of enkele gevallen. De methode kan ook beperkt blijven tot een serie diepte-interviews. De Stichting werft de deelnemers. De algemene onderzoeksvraag betreft de invloed van de alternatieve interventie op de kwaliteit van leven.

Wie zoeken we? Enthousiaste studenten die belangstelling hebben voor de preventie, bestrijding en behandeling van infectieziekten (zoönosen) en de steeds belangrijker wordende rol van sociale wetenschappen daarbij. Je kunt thuis of op de universiteit werken, maar moet ook bereid zijn om zo nu en dan naar Den Bosch af te reizen.

Wat bieden we? De stichting Q-support biedt een interessante werkomgeving; wetenschappelijke begeleiding bij een maatschappelijk relevant en actueel onderzoek dat in de praktijk van kwaliteitsverbetering gebruikt zal worden; en uiteraard een passende (stage)vergoeding van 150 euro/per maand.

Meer info? Dr Hans C Ossebaard (St. Q-Support) hcossebaard gmail.com

Extra? http://www.q-support.nu/ ; http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts ; Van Loenhout (2015) The long-term health status of Q fever patients: the Dutch experience. Thesis. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09