Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Overdracht van verslaving

Wat is het profiel van kinderen van verslaafde ouders die zelf ook verslaafd zijn geraakt?

Korte projectomschrijving

Het is bekend dat kinderen van verslaafde ouders een hoger risico hebben om zelf ook verslaafd te raken of andere psychiatrische problematiek te ontwikkelen. In de verslavingszorg zien we dan ook regelmatig dat we de kinderen van verslaafde ouders uiteindelijk ook in zorg krijgen. Oorzaken hiervoor zijn mogelijk gelegen in de genen en omgeving van de cliënt.

Vorig jaar is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, naar de verklaringen en oorzaken vanuit het perspectief kinderen van verslaafde ouders voor het zelf wel of niet verslaafd raken. De volgende stap in het onderzoek is om het profiel van kinderen van verslaafde ouders die verslaafd zijn geraakt nader te omschrijven. Deze profielbeschrijving kan mogelijk ondersteuning bieden tijdens de behandeling. De uitkomsten uit het kwalitatieve onderzoek, aangevuld met thema’s uit de literatuur, zullen dan ook worden onderzocht middels een systematisch dossieronderzoek. Dit onderzoek past in een promotieonderzoek, gericht op de ervaringen, ideeën en verhalen van cliënten, hun familie en hulpverleners met betrekking tot de overdracht van verslaving.

In samenspraak met VNN en de student kan de specifieke onderzoeksvraag worden geformuleerd. Er is mogelijk plek voor 2 studenten.

.
.

Over VNN

VNN is een verslavingszorginstelling met als missie “Perspectief bieden op een ander leven.” Dit betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.
De zorg van VNN richt zich op alle stadia van gebruik. Het gaat dus om het brede werkgebied van voorlichting en preventie, reclassering, behandeling en begeleiding tot palliatieve zorg. VNN werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Resultaat

Een masterthesis. De opdrachtgever heeft daarnaast de wens dat het onderzoeksproject wordt afgesloten met een publicatie.

Interesse?

Mocht je interesse hebben of nog meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met dr J. (Jolanda) Tuinstra, j.tuinstra01 umcg.nl, coördinator van de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09